Terapie a prevence chřipky


Kategorie: Terapie a prevence chřipky Aktuality 
08.červen 2020

Zatím není možné přesně určit, kolik lidí prodělalo onemocnění covid-19. U velkého počtu nemocných se neprojeví žádné příznaky. Na tuto otázku ale může dát odpověď testování samoplátců pomocí krevních testů, a to díky protilátkám IgG. Jejich koncentrace v těle vrcholí asi po 3 týdnech po nákaze, ale v krvi přetrvávají i několik let. Jejich přítomnost vypovídá o prodělané infekci a o stavu imunity a ochraně organismu proti dalšímu kontaktu s virem.


Kategorie: Aktuality Terapie a prevence chřipky 
12.květen 2020

Astma je závažné chronické onemocnění, které postihuje dýchací cesty. Současná pandemie onemocnění COVID-19 však nepředstavuje pro naprostou většinu astmatiků výrazně vyšší riziko ve srovnání s běžnou populací. Zásadní ovšem je, aby měli astmatici své onemocnění pod kontrolou a dodržovali léčbu, což je klíčové


Kategorie: Aktuality Terapie a prevence chřipky 
21.duben 2020

Společnost Sanofi zařadila Českou republiku mezi pět evropských zemí, ve kterých zahajuje vlastní klinickou studii hodnotící účinnost a bezpečnost léčivého přípravku s obsahem účinné látky hydroxychlorochin na léčbu onemocnění COVID-19.  Sanofi aktivně vyrábí a dodává na trh po celém světě léčivé přípravky s obsahem hydroxychlorochinu pod různými obchodními názvy. Hydroxychlorochin je analog chlorochinu. Je indikován především u některých chronických revmatologických a dermatologických onemocnění. V některých zemích je rovněž indikován pro léčbu malárie. Hydroxychlorochin je na trhu od roku 1955. Uznání jeho přínosu u chronických onemocnění se datuje do 80. let 20. století. Léčebné účinky lze shrnout jako protizánětlivé/imunomodulační, antiinfekční, antitrombotické a metabolické.

 


Kategorie: Aktuality Terapie a prevence chřipky 
18.duben 2020

Práce na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), Urgentním příjmu či na JIP Infekční kliniky je náročná sama o sobě. Na těchto pracovištích jsou pacienti nesoběstační, v kritickém stavu, často v bezvědomí. Nyní jsou zde navíc léčeni nejtěžší pacienti s onemocněním COVID-19, o které se nemocniční personál musí starat v ochranném obleku a dalších nezbytných pomůckách. Není to nejkomfortnější, ale bezpečnost – pacientů i personálu – je nutná a v Nemocnici Na Bulovce na prvním místě.

 


Kategorie: Terapie a prevence chřipky Aktuality 
29.březen 2020

V současné době lze na internetu a v médiích získat mnoho dezinformací a falešných zpráv. V následujícím přehledu odborníci PharmDr. Karel Vašut, Ph.D., PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., z Ústavu aplikované farmacie, Farmaceutické fakulty VFU Brno zrekapitulovali situaci a doplňují několik informací o možné terapii či prevenci tohoto onemocnění. (Za optimální terapii je zodpovědný vždy ošetřující lékař a následující informace nemohou nahradit konzultace s lékařem, resp. Krajskou hygienickou stanicí. https:\\www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy).


Kategorie: Aktuality Terapie a prevence chřipky 
20.březen 2020

Celkem 20 lůžek s ventilací a 40 lůžek pro pacienty s oxygenoterapií bude mít od pondělí 23. března 2020 k dispozici FN Motol. Dále se pro pacienty s COVI-19, kteří budou muset podstoupit operaci, vyčlení 2-3 operační sály a jedna pooperační stanice.


Kategorie: Terapie a prevence chřipky Aktuality 
02.březen 2020

Oborová zdravotní pojišťovna je připravena na možný výskyt koronaviru (Covid-19) v souvislosti s možným rozšířením nemoci v České republice. Správným postupem při podezření na nákazu novým typem koronaviru je telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, případně lékařskou pohotovostní službu nebo příslušnou krajskou hygienickou stanici, lze se také obrátit na infolinku Státního zdravotního ústavu na čísle 724 810 106. Teplota přes 38°C a respirační potíže totiž provázejí celou řadu dalších onemocnění a podezření na nákazu Covid-19 je možné spojovat jen s cestováním do již zasažených oblastí či s blízkým kontaktem s lidmi, kteří během posledních dvou týdnů v postižených oblastech pobývali.

 


Kategorie: Aktuality Terapie a prevence chřipky 
01.březen 2020

Ačkoliv hygienici informují o ústupu chřipkové epidemie, období se zvýšeným výskytem infekcí zpravidla trvá až do dubna. Lidé však často s nástupem teplejšího počasí ztrácejí obezřetnost a nedodržují základní pravidla ochrany proti chřipce, která jsou stejná jak u běžných infekcí, tak i u obávaného koronaviru.

 


Kategorie: Doporučené očkování Terapie a prevence chřipky Aktuality 
18.září 2019

Podceňovaná viróza se může proměnit v boj o život. Odborníci odhadují, že na chřipku či její následky v Česku ročně zemřou až dva tisíce lidí. Nejvíce tato nemoc ohrožuje starší občany. Pomoci jim může vakcína. Čtyřicet procent seniorů se ale očkování brání a nemoc dál podceňují.


Kategorie: Terapie a prevence chřipky Aktuality 
19.říjen 2018

První říjnový den bývá každoročně věnován babičkám a dědečkům a poukazuje na překážky, se kterými se senioři musejí potýkat. Jednou z nich je i onemocnění chřipkou. Ta pro dříve narozené představuje značné zdravotní riziko, proto pod záštitou Rady seniorů ČR probíhá kampaň, která tuto ohroženou skupinu informuje o rizicích onemocnění a důležitosti očkování proti němu.