Původci chřipky


Kategorie: Původci chřipky 
20.říjen 2006
Viry jsou nejjednodušší živé organismy. Nemají vlastní buňky. Ke svému množení proto využívají buňky jiných organismů. Velikost virů se vyjadřuje v miliardtinách metrů (1/1 000 000 000). Řadí se tak mezi nejmenší známé organismy. Pro představu, přibližně 200 tisíc chřipkových virů naskládaných vedle sebe by vytvořilo řadu dlouhou pouhý jeden centimetr! Jednotlivé viry tak lze spatřit jen pomocí speciálního elektronového mikroskopu.

Kategorie: Původci chřipky 
13.listopad 2005
Původci chřipky jsou viry, Myxovirus influenzae typu A, B a C. Virus má dva druhově a subtypově specifické antigeny, jejichž vzájemnou kombinací nebo kombinací jejich variant vznikají různé – i nové – genetické mutanty (antigenní drift vyvolávající epidemie v populaci, a anantigenní shift – radikální změna vznikající rekombinací viru při množení u vodní drůbeže, prasat a člověka – původce pandemií).