Historický vývoj chřipky


Kategorie: Historický vývoj chřipky Aktuality 
24.srpen 2015

Každoročně chřipkou onemocní tři až pět milionů lidípo celém světě. V důsledku této nemoci zemře během chřipkové sezóny jen v Evropské unii 40 000 – 220 000 lidí, ve světě je to pak 250 000 až 500 000 úmrtí. Tato čísla by mohla být daleko nižší, kdyby lidé onemocnění chřipkou nepodceňovali a nezanedbávali prevenci. Často je chřipka pokládána za běžný respirační infekt, jako je nachlazení, rýma nebo angína. Odtud také pramení bagatelizace chřipky a především preventivního očkování. Očkování proti chřipce přitom stále zůstává nejúčinnější prevencí.


Kategorie: Historický vývoj chřipky 
12.listopad 2005
Chřipka je známa prakticky od té doby, kdy lidé domestikovali některá zvířata (nejčastěji husy, slepice, vepře). Chřipkový kmen se totiž tvoří při ošetřování a pěstování těchto zvířat. Větší nebezpečí proto vzniká v zemědělských oblastech, např. v zemích jihovýchodní Asie. V těchto lokalitách čas od času virus chřipky zmutuje, adaptuje se na člověka a pak se velice rychle šíří mimo území vzniku.

Kategorie: Historický vývoj chřipky 
12.listopad 2005
Jedním z problémů současnosti se staly obavy z tzv. ptačí chřipky. Není to ovšem záležitost jen dnešních dnů. Jedná se o šířící se epizootie vyvolané ptačími kmeny H5N1 a H5N2, tedy jedním z 15 existujících subtypů chřipky, jejichž hlavními hostiteli jsou volně žijící migrující kachny.

Kategorie: Historický vývoj chřipky 
09.únor 2005
Do minulého roku nebyl zaznamenán jediný přenos ptačí chřipky mezi lidmi. Všichni nakažení se až dosud nakazili od ptactva či drůbeže. Smrtelně nemocná thajská dívka v minulém roce zřejmě nakazila virem ptačí chřipky svou matku a tetu.