Abstinence

Nová strategie léčby závislosti na alkoholu


Kategorie: Abstinence 
05.červen 2013
Závislost na alkoholu je chronické, zhoršující se a znovu se objevující onemocnění, které má pro pacienta negativní zdravotní, společenské, rodinné i pracovní následky. Příčiny jsou jak genetické, tak pocházejí z prostředí, v němž nemocný žije.

Pro diagnostiku závislosti jsou vypracována kritéria (viz Co je závislost na alkoholu?) a diagnostické nástroje (například screeningový dotazník AUDIT-C), které zhodnotí u každého jednotlivce závažnost rizika a závislosti. Podle vyhodnocení stavu může vhodnou léčbu doporučit jakýkoli lékař. Optimální je, když léčbu vede odborník na léčbu závislosti – adiktolog nebo psychiatr.

 

Podle evropských odborných adiktologických a psychiatrických společností představuje strategie snižování konzumace alkoholu účinnou formu léčby závislosti na alkoholu. Ta může být přijatelná i pro nemocné, kteří úplnou abstinenci jako léčebný cíl odmítají. Již snížením množství vypitého alkoholu se sníží zdravotní i společenské důsledky alkoholové závislosti.

 

Nová strategie léčby závislosti na alkoholu spočívá v odborné lékařské podpoře pacienta podle určitých pravidel. Jde o léčebnou (a někdy dočasnou) alternativu k úplné abstinenci, která je vhodná pouze pro některé nemocné.

 

Velkou pomocí je „kalendář spotřeby alkoholu“, který často objasní situaci i samotnému pacientovi. Stává se velmi často, že si nemocný tíži vlastního návyku na alkohol neuvědomuje a nepřipouští.

Ambulantní léčba u psychiatra či adiktologa je další možností, kam se mohou obrátit všichni, kdo se odhodlají rizikové pití, či závislost zvládnout. Ústavní léčba je následně vhodná pro pacienty se závažným stupněm závislosti, u nichž bývá nutná mnohdy i detoxifikace (zbavení organismu zbytkového alkoholu a zvládnutí odvykacích potíží). Poté následuje intenzivní režimová léčba a psychoterapie (skupinová, pracovní apod.) U těchto nemocných bývá většinou léčebným cílem úplná abstinence.

 

Nová léčebná strategie je vhodná pro pacienty se závislostí na alkoholu nebo rizikovým pitím, kteří nemají odvykací příznaky a nepotřebují detoxifikaci. V těchto případech se rovněž využívá i farmakoterapie. Nové léky jsou na lékařský předpis, může je předepsat každý lékař, zatím si je pacient hradí.

Více na: www.adiktologie.cz

www.lf1.cuni.cz

www.vfn.cz

 

 

Autor: zpracováno redakčně