Cestování

Co vše si lze přivézt z dovolené


Kategorie: Cestování 
24.květen 2013
Mimo kouzelných zážitků, vzpomínek, dojmů, suvenýrů si lidé z dovolené také mohou dovézt průjmy, horečnatá onemocnění, kožní infekce, sexuálně přenosné nemoci a žloutenky. Některým nemilým překvapením lze ovšem předcházet.

Příprava na prázdniny a dovolenou by měla být proto vždy doplněna podle zvolené destinace příslušným preventivním opatřením. V Centru cestovní medicíny je možno získat plán prevence přesně na míru. Aby se vše stihlo, je nutno centrum kontaktovat ideálně alespoň šest týdnů před odjezdem. Na cestách Čechy nejvíce postihují úrazy a infekční choroby. Nejčastější onemocnění, která si lidé dovezou z dovolené a kterým lze předcházet očkováním, jsou hepatitidy typu A a B.

V cestovní medicíně existují povinná a doporučená očkování. Očkování proti hepatitidám A a B patří mezi doporučená očkování a lze ho považovat za cestovatelský základ, protože žloutenky jsou rozšířené na celém světě. Další očkování, jako např. očkování proti břišnímu tyfu, japonské encefalitidě, dětské obrně či černému kašli nebo léky proti malárii jsou doporučována dle plánované destinace a itineráře cesty, podle toho zda cestovatel plánuje pohyb  pralesem nebo služební cestu do velkého města.

Zdravotní přípravu před odjezdem by však neměl podcenit žádný cestovatel. Při cestování do některých zemí je totiž povinné například očkování proti žluté zimnici. Záznam o provedení očkování provádí akreditovaná očkovací centra do Mezinárodního očkovacího průkazu. Pokud v takových případech cestovatel neprokáže na hraniční kontrole, že očkování podstoupil, do země ho nepustí. Některé země dokonce nabízí možnost nechat se očkovat přímo na hranicích.

Přestože očkování dokáže spolehlivě chránit proti infekčním nemocem, lidé by neměli zapomínat také na tzv. režimová opatření. Snažit se kontrolovat co a jak jedí, chránit se před pobodání hmyzem, pokousáním zvířaty, slunečním úžehem nebo se vyvarovat nepřiměřené zátěži.

Zdroj: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20468 (Evropský recenzovaný vědecký časopis, který se zabývá epidemiologií, sledováním, prevencí a kontrolou přenosných nemocí, se zaměřením na taková témata, která jsou významná pro Evropu.)

Očkování proti hepatitidám A a B je aktuální pro všechny cestovatele i výletníky, protože, jak již opakovaně bylo uváděno k přenosu viru hepatitidy A stačí dotknout se infikovaného předmětu a poté úst. Může to totiž být držadlo v MHD, tlačítko na bankomatu, nebo nákupní vozík. Tady všude přežije virus bez problémů i několik týdnů. Člověk ho nevidí ani necítí, může ho pozřít v jídle, nápoji nebo i kostce ledu. Nevědomé šíření žloutenky typu A potvrzují i statistiky: přibližně třetina pacientů nedokáže zpětně identifikovat, kde se virem žloutenky typu A mohla nakazit.

Oproti tomu žloutenka typu B se přenáší tělními tekutinami – krví či spermatem. Pozor by si cestovatelé měli dávat v kosmetických salonech při manikúře, pedikúře. Rizikový je piercing a tetování. Hrozí při nich infikování krve stejně jako u lékařských zákroků nebo zubních ošetření. Nejčastěji se ale hepatitida B šíří při nechráněném sexuálním styku, což ji zařazuje do pohlavně přenosných chorob, které společně s respiračními nemocemi a nemocemi způsobenými hmyzem také poměrně často trápí cestovatele.

Centrum cestovní medicíny jako specializované pracoviště nabízí komplexní preventivní péči pro cestovatele do všech zemí světa včetně očkování. Poskytuje individuální rady a aktuální informace o ochraně zdraví na cestách a o možném očkování. Provádí také vyšetření po návratu se zaměřením na importované choroby a jiná poškození zdraví v souvislosti s cestováním, posuzuje platnost již poskytnutých očkování a vystavuje mezinárodní očkovací průkazy. Zároveň vystavuje recepty na léčivé přípravky proti malárii a doporučuje doplňkový sortiment – vhodné repelenty, moskytiéry, prostředky pro úpravu mikrobiálně závadné vody a další.

www.centrumcestovnimediciny.cz

ordinace@medpharm.cz

www.amic.cz

Autor: zpracováno redakčně