Možnosti řešení obezity

Společný projekt dvou institucí pro péči o obézní pacienty


Kategorie: Možnosti řešení obezity 
26.duben 2013
Společnosti OB Klinika, a.s. (OB Klinika), a Nemocnice Hranice, a.s. (Nemocnice Hranice), oznámily, že od 29. dubna 2013 zahajují úzkou spolupráci v oblasti lékařské péče o obézní pacienty. V rámci této spolupráce vznikla v Nemocnici Hranice speciální ambulance pro obézní a závažně obézní pacienty. Provozována je pod odbornou záštitou OB Kliniky, špičkového centra pro léčbu obezity a s ní spojených onemocnění v Praze.

Specializovaná XXL Ambulance, jejíž provoz bude zahájen již v těchto dnech, poskytuje komplexní péči obézním pacientům, a to včetně diabetiků. OB Klinika se bude spolupodílet na odborných konzultacích a pacientům, pro které bude připadat v úvahu chirurgická léčba obezity, pak plně zajistí operační výkon a následnou péči. Dlouhodobé sledování nemocných pak bude opět probíhat v Nemocnici Hranice. Špičková lékařská péče, která je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tedy bude k dispozici i pacientům z regionu střední a severní Moravy.

 

OB Klinika a Nemocnice Hranice se dále dohodly, že ve střednědobém horizontu je možné zajistit i některé chirurgické výkony (např. bandáže žaludku, žaludeční plikace a další) přímo v Nemocnici Hranice, a to prostřednictvím společného chirurgického týmu obou institucí.

 

Náklady z veřejných prostředků na léčbu obezity a zejména s ní spojených onemocnění neustále narůstají. Včasná a řádná péče o obézní pacienty je ten nejlepší způsob jak v první řadě podstatně zvýšit kvalitu jejich života, ale zároveň v delším horizontu přispět k finančním úsporám v systému zdravotní péče.

 

OB Klinika je největší centrum pro léčbu obezity a s ní spojených metabolických poruch v České republice a i v regionu střední a východní Evropy. V oblasti chirurgické léčby obezity patří mezi přední světová pracoviště a na českém trhu má dominantní podíl. V současné době služby tohoto pracoviště vyhledává řada pacientů z Moravy – tato péče je však pro ně často spojena s náročným cestováním. Spoluprací s vynikající regionální nemocnicí pacientům bude nově zajištěna vysoce odborná péče v blízkosti jejich bydliště.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OB Klinika, a.s. je největší specializované centrum pro léčbu obezity a s ní spojených metabolických poruch v regionu střední a východní Evropy. Disponuje dvěma špičkově vybavenými operačními sály a moderním lůžkovým oddělením. Ve zdravotnictví působí od roku 2008 a od jejího vzniku poskytla péči několika desítkám tisíc pacientů. Majoritním vlastníkem je společnost Progress Medical, a.s.

 

Nemocnice Hranice, a.s. poskytuje zdravotní péči v oborech chirurgie, gynekologie, ARO, interna, infekce, pediatrie a léčba dlouhodobě nemocných a ambulantně navíc v oborech neurologie, gastroenterologie, kardiologie, opthalmologie, psychologie a psychiatrie, ortopedie, urogynekologie, alergologie a ORL. Nemocncie zajišťuje rozsáhlé spektrum komplementárních vyšetření.

Dle TZ OB kliniky a Nemocnice Hranice

Autor: zpracováno redakčně