Onkologické aktuality

Chemoterapie bez nevolnosti a zvracení ?


Kategorie: Onkologické aktuality 
12.duben 2013
Léčba onkologického pacienta je ve většině případů spojována s nevolností a zvracením, zvláště při chemoterapeutické léčbě. A často i ti pacienti, kteří se nakonec šťastně vyléčili vzpomínají na pocit, kdy se jim chtělo raději zemřít, než podstupovat takovou léčbu.

Podobné zkušenosti se vrývají hluboko do paměti a vyprávěním mezi lidmi se šíří mnohem snáz než zprávy pozitivní. A tak široká veřejnost ještě nestačila zaznamenat, že v posledních letech už chemoterapie takovým strašákem být nemusí.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c., ředitel brněnského Masarykova onkologického ústavu a předseda České onkologické společnosti ČLS JEP na  TK pořádané Zdravotnickými novinami v dubnu 2013 uvedl, že onkologická léčba je sice stále mezi nemocnými obávaná pro nežádoucí účinky, ale obavy však již nejsou opodstatněné. V současnosti jsou k dispozici dostatečně účinné a dostupné léky, které zmíněné obtíže výrazně zmenší, a ve většině případů dokonce zcela odstraní. Jedná se o důležitou součást léčby – podpůrnou terapii, která by neměla být podceňována.

 

Zvracení je mechanismus, který chrání naše tělo před vstřebáním jedů požitých ústy. Může se však vyskytovat i v situacích, kdy je neúčelné a škodlivé. A tak je tomu i v průběhu chemoterapeutické onkologické léčby. Nauzeu a zvracení je možné zvládat podáváním takzvaných antiemetik.

 

Onkologové na možnost antiemetické léčby v praxi ještě ne vždy včas myslí. Za primární úkol považují zničení nádoru, ale někdy podceňují vedlejší účinky léčby, které pokládají za průvodní jev. Předcházení komplikacím a vedlejších účinků je však nesmírně důležité. Dodržení léčebného schématu, které může být narušeno nesprávně vedenou antiemetickou léčbou, jednoznačně ovlivňuje léčebný výsledek a tím i prognózu pacienta.

 

Vedoucí Komplexního Onkologického centra FN v Motole, primářka doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.,MBA.,na jednání zdůraznila, že je žádoucí komplikacím raději předcházet než je tlumit až po jejich objevení. Pacienti si jinak mohou vytvořit reflex, který v nich vyvolá nevolnost např. už při pouhém telefonátu s lékařem nebo při vzpomínce na onkologické oddělení.

 

Antiemetika (léky proti zvracení) jsou k dispozici v rozmanitých lékových formách. Volba konkrétních léků závisí na více faktorech. Výborných výsledků lékaři dosahují použitím takzvané trojkombinace složené ze tří samostatných přípravků. Ta přispívá k tomu, že pacienti mohou být léčeni ambulantně – na infuze cytostatik do nemocnice jen docházet a jinak být ve svém přirozeném prostředí. Komplexní a účinnější ochrana formou trojkombinace oproti dvojkombinaci stojí na jeden cyklus chemoterapie přibližně o 1800 Kč více (hrazeno zdravotním pojištěním), což je částka velmi malá jak ve srovnání s cenou samotné chemoterapie, tak s náklady na hospitalizaci.

 

Nelze opominout důležitou úlohu onkologických sester, které během léčby sledují pacienty a jsou s nimi v užším kontaktu než lékař. Důležitou součástí komplexní léčby je výživa pacienta. I ta musí být sledovaná, protože správně živený pacient je na chemoterapii lépe připraven.

 

 Při besedě byla připomenuta Pacientská charta, ve které se pacienti dozvědí na co mají právo a jaké otázky by mohli a měli v souvislosti se svou léčbou klást svému lékaři, také jak se vyhnout komplikacím doprovázejícím léčbu a další související dotazy. S tím vším může poradit Pacientská charta managementu nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií (v angličtině Chemotherapy-induced Nausea and Vomiting Patient Charter), kterou v polovině března 2013 vydala skupina evropských odborníků – zástupců sdružení onkologických sester a pacientských organizací, vedená britskou onkologickou sestrou Annie Young. Dokument má být šířen v evropských státech (přeložen do národních jazyků) prostřednictvím nemocnic, pacientských organizací, s pomocí odborných společností i úřadů.

 

Kontakt pro další informace: britská asociace onkologických sester UKONS (Oncology Nursing Society) – ukons@succinctcomms.com

 

 Informace o tom, jak předcházet nevolnosti a zvracení při onkologické léčbě anebo jak tyto příznaky potlačovat, najdou lékaři v doporučených farmakoterapeutických postupech v klinické onkologii, tzv. Modré knize České onkologické společnosti ČLS JEP, která je dostupná mimo jiné na webu www.linkos.cz.

 

www.linkos.cz

www.zdravky.cz

www.emcgroup.cz

 

 

 

 

Autor: zpracováno redakčně