Abstinence

Léčba závislých na alkoholu může zachránit až 12 000 životů


Kategorie: Abstinence 
08.březen 2013
Tisíce Evropanů závislých na alkoholu každým rokem zemřou, protože jejich choroba není léčena. V současnosti se v EU léčí méně než deset procent závislých na alkoholu a každý rok na závislost zemře zhruba 120 000 Evropanů ve věku mezi 15 a 64 lety. Kdyby počet léčených stoupl na 40 procent, pak podle odhadů bude zachráněno každoročně 11 700 nemocných.1

Nová studie, která byla uveřejněna letos v únorovém čísle odborného medicínského časopisu European Psychopharmacology, prokazuje přínos navýšení počtu léčených pro závislost na alkoholu v EU. Tato studie poprvé upozorňuje na smrtelné důsledky závislosti na alkoholu a omezené možnosti léčby v EU. Studii provedl tým z Centra pro závislosti a duševní zdraví na Univerzitě v Torontu (Centre for Addiction and Mental Health, University of Toronto) pod vedením profesora Jürgena Rehma. ( *Studii podpořila neomezeným  vzdělávacím grantem společnost Lundbeck).

 

Studie současně vyčíslila poprvé v historii, že závislost na alkoholu je odpovědna za 70 procent všech úmrtí způsobených alkoholem. Společenská zátěž konzumace alkoholu zahrnuje široké spektrum negativních jevů, včetně zločinů, dopravních nehod, nezaměstnanosti, rodinných tragédií jako je zanedbávání a zneužívání dětí, či rozvodů. Společenské náklady jsou odhadovány na 155,8 miliard euro (v roce 2010) a 62 % těchto nákladů jsou důsledky těžkého pití spojeného se závislostí na alkoholu2.

 

Studie jasně prokazuje, že zvýšení počtu léčených pro závislost na alkoholu je základním předpokladem pro snížení nemocnosti a úmrtnosti na důsledky konzumace alkoholu. Nejde o náhradu již existujících mechanismů protialkoholové politiky EU, ale další příspěvek k ověřeným postupům, jako je zvýšení ceny, zákaz reklamy nebo omezení dostupnosti alkoholu.

Na základě výsledků studie profesor Rehm naléhavě žádá zaměřit se na léčbu závislosti na alkoholu. Je nutné vyvinout a do praxe implementovat nejen prevenci, ale i léčebné postupy.

 

Podle primáře MUDr. Petra Popova, MHA předsedy Společnosti pro návykové choroby ČLS JEP dle údajů z roku 2010 téměř třetina českých mužů pije alkohol rizikovým nebo škodlivým způsobem a necelá čtyři procenta mužů má s alkoholem vážný problém vyžadující odbornou pomoc. U žen nejsou počty tak vysoké, ale znepokojivý je stoupající trend.

Celkové společenské náklady užívání alkoholu v ČR byly 16,4 miliard Kč. Na léčbu závislosti na alkohol bylo z veřejného zdravotního pojištění vynaloženo 674,6 milionu. Náklady na léčbu přiřaditelných onemocnění byly ovšem více než desetinásobek této částky. Pozorování ukazují, že čím větší náklady byly u dané látky vynaloženy na léčbu závislostí, tím nižší byly náklady na léčbu onemocnění způsobených jejím užíváním.12

 

Závislost na alkoholu je onemocnění centrální nervové soustavy s vysokou pravděpodobností progresivního (rychle se zhoršujícího) průběhu.3,4 Alkohol je toxický k většině tělesných orgánů a množství vypitého alkoholu je přímo úměrné výši rizika dlouhodobé nemocnosti a úmrtnosti.5 Alkohol je příčinou více než 60 typů poruch a nemocí.6

Pro vznik závislosti na alkoholu jsou podstatné genetické faktory i vliv okolního prostředí; přičemž se odhaduje šedesátiprocentní podíl vlivu genetických faktorů na rozvoj choroby. 7 Hlavní charakteristikou závislosti na alkoholu je vystupňovaná touha pít alkohol (bažení, craving). Pacienti nezvládají kontrolu nad konzumací alkoholu, v níž pokračují i přes znalost jejích škodlivých důsledků. 8 

 

Excesivní (nadměrné) pití alkoholu je časté v mnoha zemích celého světa, ale zejména v Evropě, kde žije 14 milionů lidí závislých na alkoholu, představuje naléhavý problém. 9 Jedním z důvodů naléhavosti je i nedostatečný přístup k léčbě. V EU se léčí jen osm procent nemocných. 10 Abstinence či redukce množství vypitého alkoholu mohou být součástí komplexního přístupu k léčbě pacientů závislých na alkoholu. 11

 

V roce 2010 se ambulantně v ČR léčilo 10 000 osob závislých na alkoholu a v témže roce ve specializovaných lůžkových zařízeních bylo pro závislost hospitalizováno cca 27 000 osob. Počet hospitalizací přitom od roku 2005 plynule klesá; důvodem může být horší dostupnost léčby, související zejména s nižší kapacitou léčebných zařízení.

 

„Metanolová aféra“ poukázala na závažnost vysoké spotřeby alkoholu v ČR. Jen na akutní intoxikaci alkoholem u nás ročně umírá více než 300 lidí.

Dle TZ MUDr. Marty Šimůnkové, YourComm s.r.o

 

www.YourComm.cz

www.lundbeck.com.

 

 

Literatura:

[1] Rehm, J et al.  Modelling the impact of alcohol dependence on mortality burden and the effect of available treatment interventions in the European Union.  European Neuropsychopharmacology [epub ahead of print August 21, 2012] 

2Rehm et al. CAMH. Alcohol consumption, alcohol dependence and attributable burden of disease in

Europe http://www.camh.ca/en/research/news_and_publications/reports_and_books/Pages/default.aspx

3Burge et al. Am Fam Physician 1999; 59(2): 361-370
4Leshner. Science 1997; 278: 45-47

5Rehm et al. Eur Addict Res 2003; 9: 147-156

6WHO. Global status report on alcohol and health, 2011

7Schuckit. Ch. 98. In: Davis et al (eds). Neuropsychopharmacology: The Fifth Generation of Progress. 2002

8WHO, ICD-10, F10-19

9Wittchen et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(9): 655-679

10Kohn et al. Bull World Health Organ 2004; 82(11):858-866

11Ambrogne. J Subst Abuse Treat 2002; 22(1): 45-53

12Zábranský et all, monografie Zpráva z výzkumu: Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR 2007, Praha 2011

Autor: zpracováno redakčně