Epilepsie

Centrum pro epilepsie Brno zajišťuje komplexní specializovanou péči


Kategorie: Epilepsie 
11.únor 2013
Epilepsie je závažné chronické neurologické onemocnění, mnohdy ohrožující život pacienta. Je však léčitelné. K jednomu z nejvýznamnějších center v České republice, které má vysoce specializovaný, mezinárodně uznávaný epileptologický program, zahrnující jak medikamentózní, tak chirurgickou léčbu epilepsie dětských a dospělých pacientů, a to včetně psychosociální podpory, patří Centrum pro epilepsie Brno, jak vyplynulo z TZ FN Brno k Evropskému dni epilepsie – 11. února.

 

V České republice onemocněním trpí až 100 000 lidí. U  20 - 30 % pacientů adekvátně nezabírá farmakologická léčba (tzv. farmakorezistentní epilepsie), pro 5 - 10 % je vhodná léčba chirurgická. V rámci centra je průměrně v roce provedeno 25 - 30 resekčních operačních zákroků mozku, v cca 20 je implantován stimulátor bloudivého nervu a nově je zaváděna tzv. hluboká mozková stimulace.

 

Renesanci prožívá tzv. ketogenní dieta vhodná pro děti i dospělé  - má vysoký obsah tuků, normální obsah bílkovin, velmi nízký obsah cukrů a je při ní omezen příjem tekutin. Tato léčba vyžaduje aktivní přístup a přísné dodržování režimových opatření, ať už ze strany rodičů postižených dětí nebo nemocných dospělých. Přístup nemocných k léčbě výrazně ovlivňuje také kvalitu jejich života.

 

„Centrum pro epilepsie Brno“ vzniklo v roce 1992 a postupně se do jeho aktivit zapojilo hned několik klinik obou brněnských fakultních nemocnic - I. neurologická klinika, Neurochirurgická klinika a Klinika zobrazovacích metod ve Fakultní nemocnici u sv. Anny (FNUSA) a také Klinika dětské neurologie ve FN Brno. Věnuje se také zahraničním pacientům, převážně ze Slovenska, ale i jiných zemí. Kromě již uvedeného centrum zajišťuje vzdělávání epileptologů v ČR i specializovaných epileptochirurgických týmů v zahraničí s podporou Evropské sekce Mezinárodní ligy proti epilepsii. Přednosta I. neurologické kliniky LF MU a FNUSA, prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., který je zároveň předsedou České ligy proti epilepsii ČLS JEP upozornil, že např. poslední pravidelný mezinárodní kurs EPODES, organizovaný brněnským pracovištěm, proběhl úspěšně v lednu 2013.

 

Epilepsie je oficiálně zařazena mezi zdravotní priority EU. Letos již třetí Evropský den epilepsie připadá na 11. února, Národní den epilepsie pak každoročně na 30. září. Cílem těchto aktivit je obecně zvýšit povědomí o zdravotně a společensky závažném onemocnění a zvýšit informovanost „zdravé“ populace, neboť i toto onemocnění je zatíženo řadou zažitých stereotypů a předsudků.

 

www.fnusa.cz

 

www.fnusa-icrc.org

 

www.fnbrno.cz

 

Autor: zpracováno redakčně