Hubnutí a obezita

Proti dětské obezitě!


Kategorie: Hubnutí a obezita 
02.listopad 2012
Nadváha a obezita u dětí v dnešní uspěchané době velmi rychle stoupá. V dětském věku se dnes nevyvíjejí žádoucí pohybové návyky. Pohybová aktivita je pro děti nezajímavá a vzdálená. Do popředí se dostávají jiné zábavy (televize, počítačové hry aj.), při kterých se pohybové dovednosti dítěte pochopitelně spíše potlačují.

Děti s nadváhou mají navíc v kolektivu ostych se pohybově projevit, a také řada pohybových aktivit pro ně není přístupná. Proto se VŠTJ MEDICINA Praha zaměřila také na pohybovou aktivitu dětí. Každou první sobotu v měsíci, se scházejí rodiče a děti na dopolední akci ,,Cvičení s dětmi“ v tělocvičně Gymnázia Na Vítězné pláni, kde pod vedením instruktorů probíhá pohybový program pro děti všech věkových kategorií.

Hlavním cílem je pravidelné setkávání dětí s pohybem a hledání pohybových možností, které mohou děti uplatnit v běžném životě. Rodiče mají možnost se do pohybového programu s dětmi zapojit a užít si legraci při pohybových hrách s nimi.

Cílem je zapojení dětí do dlouhodobého programu prevence a léčby dětské obezity i cukrovky. Program je proto vhodný pro dětské diabetiky i dětí s nadváhou.

Pohybovou náplní jsou převážně sportovní a míčové hry na všechny způsoby (florbal, fotbal, basket), opičí dráha, štafetový běh, chůze s holemi, dětské tanečky, cvičení na míčích, cvičení s pomůckami a osvojení si dalších jiných dovedností.

Do programu je zahrnuta i zdravá svačinka pro děti. Je připravena nakrájené zelenina a ovoce všech druhů (jablka, pomeranče, meloun, hroznové víno, okurka, mrkev, rajčata, papriky).

Probíhají zde také besedy s lékaři a nutričními terapeuty, kteří jsou na akci přítomni. Témata se týkají hlavně nadváhy a obezity u dětí, hovoří se o rizicích, léčbě, o úpravě jídelníčku, o významu pohybové aktivity. Pozornost je věnována dětskému diabetu, ale také stravování dětí doma a ve škole a dalším ožehavým otázkám.

Tato měsíční akce se mezi rodiči, ale hlavně mezi dětmi ujala. Z toho důvodu se otevřel  pravidelný volnočasový tělocvičný  kroužek nazvaný  ,,Děti v pohybu“, který probíhá každou středu v odpoledních hodinách, také v tělocvičně Gymnázia Na Vítězné pláni v Praze 4. Kroužek je určen pro všechny děti mající rády pohyb, či kolektivní, míčové a pohybové hry na všechny způsoby. Hodina probíhá pod vedením instruktora a veškeré aktivity se připravují individuálně - dle věku a schopností dětí.

Iniciátoři těchto záslužných činností chtějí i nadále tyto aktivity u dětí s nadváhou nebo již obézními rozvíjet, protože si velice dobře a odpovědně uvědomují nutnost  získání pozitivního vztahu právě těchto dětí k pohybu. Oslovují proto i rodiče, aby měli právě oni možnost dozvědět se potřebné informace k dané problematice a naučili se vhodněji přistupovat k celkovému rozvoji dítěte.

Další informace o prevenci nadváhy a obezity u dětí je možné také nalézt na stránkách projektu Žij zdravě Všeobecné zdravotní pojišťovny (www.ZijZdrave.cz) . Rodiče se zde mohou inspirovat při přípravě zdravějších jídel nebo najít tipy, jak aktivně trávit volný čas i v kruhu rodinném se svými dětmi. K dispozici jsou jim rovněž  odborníci na zdravé stravování, pohyb a obezitologii.

Rodičům mohou pomoci pro včasné odhalení nárůstu váhy i tzv. percentilové grafy dostupné na webových stránkách www.YesNeYes.cz,, na kterých  rodiče i děti mohou najít řadu zajímavých tipů na nové sportovní aktivity. Malí návštěvníci se zde mohou také zeptat na vše, co je zajímá o sportu nebo zdravé stravě.

www.vstj.cz

www.YesNeYes.cz

www.ZijZdrave.cz

Autor: zpracováno redakčně