Zuby

V ČR je nutno více pečovat o chrup - závěr výzkumu


Kategorie: Zuby 
19.říjen 2012
Na jaře tohoto roku proběhl v České a Slovenské republice již druhý ročník celostátní roadshow „Orbit – Zdravý úsměv pro každého“. Akce oslovila více než 70 000 lidí v obou zemích a její součástí bylo dotazníkové šetření o tom, jak Češi a Slováci pečují o své zuby. Z průzkumu vyplývá, že jsou Slováci, co se pravidelných kontrol chrupu a dentální hygieny týče, důslednější než my, Češi.

 

V květnu a červnu letošního roku probíhal druhý ročník akce „Orbit – Zdravý úsměv pro každého“, kterou pořádá Orbit Klub ve spolupráci s Asociací dentálních hygienistek.  V 15 českých a 12 slovenských městech se více než 70 000 lidí dozvědělo informace o správné ústní hygieně, bezplatně konzultovalo své problémy s dentální hygienistkou a získalo řadu informačním materiálů.

 

Ve výsledcích průzkumu mezi Českem a Slovenskem jsou značné rozdíly. Součástí akce bylo dotazníkové šetření*, které se zaměřilo na vztah Čechů a Slováků k dentální hygieně. Výsledky ukázaly, že si Slováci vedou o něco lépe.

V ČR stomatologa navštěvuje alespoň 1x ročně 68 % z nás, na Slovensku je to 90 % dotázaných. K dentální hygienistce pravidelně dochází 28 % Čechů, přičemž na Slovensku je to 48 % dotázaných.

 

V České republice máme pojišťovnou automaticky hrazenou jednu preventivní stomatologickou prohlídku ročně. Když na ni nepřijdete, v podstatě se nic neděje. Na Slovensku mají legislativu přísnější. Pokud se slovenský pacient nedostaví alespoň 1x ročně na pravidelnou stomatologickou prohlídku, musí si následné ošetření chrupu platit v plné výši.

 

Celá polovina Čechů se spokojí s kartáčkem a zubní pastou. Pouhých 30 % české populace užívá mezizubní kartáček či zubní nit. Dentální párátka používá pouze 9 % Čechů. (Stejné výsledky mají i na Slovensku.) Větší úspěch mají žvýkačky bez cukru, denně či obden je užívá 44 % dotázaných, právě tak, jako ústní vodu. Slováci jsou na tom lépe, žvýkačku i ústní vodu používá polovina respondentů.

 

Dotazníkové šetření také ukázalo několik zajímavostí. Žvýkačka bez cukru užívaná jako každodenní vhodná pomůcka je Čechy vnímána velmi kladně. 38 % ji používá pro zlepšení a osvěžení svého dechu a zároveň ji celých 22 % využívá v momentech únavy a ospalosti.

 

Hlavní rady odborníků, které pomohou ke zdravému úsměvu:

 

1) Pravidelně navštěvujte svého stomatologa a dentální hygienistku

2) Čistěte si pravidelně zuby správnou technikou a pomůckami, které                vám lékař či hygienistka doporučí

3) Používejte pomůcky pro mezizubní hygienu

4) Žvýkejte žvýkačku bez cukru po každém jídle a pití

5) Omezte konzumaci cukrů

6) Používejte fluoridové preparáty - pasty, gely, ústní vody

 

 

Orbit - Zdravý úsměv pro každého oslovil na 15 místech ve 12 největších českých městech v květnu a červnu 2012 přes 38 500 lidí. Mohli na místě zkonzultovat své problémy s dentální hygienistkou, dozvědět se více o správné dentální hygieně, získat edukativní materiály a žvýkačky bez cukru a také vyplnit dotazník o tom, jak o své zuby pečují. Akce byla podpořena dvěma plně vybavenými ordinacemi umístěnými v obrandovaném kamionu.

 

Orbit Klub je dlouhodobý vzdělávací program pro laickou i odbornou veřejnost (stomatologové, dentální hygienistky). Jeho cílem je zvyšovat povědomí o důležitosti komplexní dentální hygieny během celého života člověka a posilovat komunikaci mezi lékařem, pacientem a dentální hygienistkou. Orbit Klub se snaží klást důraz na prevenci a budovat u veřejnosti pocit zodpovědnosti za své zubní zdraví. Mezi hlavní aktivity Orbit Klubu patří např. webové stránky www.OrbitKlub.cz, vzdělávací seriál E-Zubař, spolupráce s odborníky, příprava informačních materiálů pro odborníky a realizace pravidelných výzkumů na téma zubní zdraví.

* Výzkum Orbit Klubu realizovaný v květnu/červnu 2012 na počtu 6536 respondentů (ČR i SR)

Dle TZ z října 2012

www.OrbitKlub.cz

www.amic.cz

 

Autor: zpracováno redakčně