Abstinence

Metanolová aféra - Češi pijí příliš a nebezpečně


Kategorie: Abstinence 
15.říjen 2012
„Nedávná úmrtí po požití metylalkoholu poukázaly na problematiku konzumace alkoholu v Česku,“ upozornil MUDr. Petr Popov, předseda Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně na TK počátkem října 2012 v Praze. Současné intoxikace metylalkoholem mohou být strašlivou shodou okolností, ale může to být také špička ledovce, projev problému zvaného alkoholismus, resp. projev problému vyvolaného alkoholismem. Podle údajů Světové zdravotnické organizace, které byly vydány letošního roku, je ČR stále na prvním místě ze všech zemí EU v roční spotřebě alkoholu s 16,61 litru čistého etylalkoholu na občana staršího 15 let. Do tohoto množství je započítáno 1,5 litru nelegálně získaného alkoholu.

Alkoholismus (závislost na alkoholu) je chronické, opakující se (recidivující) onemocnění, které má i své číslo diagnózy v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN 10): F10.2.  Škodlivé užívání alkoholu (abúzus, F10.1) je jedním z nejčastějších rizikových faktorů přispívajících ke vzniku hlavních nepřenosných (neinfekčních) onemocnění, kterým můžeme předejít. A konečně užívání alkoholu je celosvětově třetím nejrizikovějším faktorem z hlediska předčasných úmrtí a zdravotních postižení a nejrizikovějším faktorem pro úmrtí mužů mezi 15 až 59 lety.

Varujících 2 500 000 předčasných úmrtí každý rok na celém světě, které má na svědomí alkohol; 200 000 lidí v EU zemře ročně v důsledku konzumace alkoholu; 14 000 000 závislých na alkoholu je v EU a ekonomický pohled: 125 000 000 000 (miliardy) € stojí léčba následků konzumace alkoholu země EU.

Alkohol mnoho lidí používá na uvolnění. Ovšem například jakoukoliv životní či ekonomickou, dokonce ani krizi středního věku nevyřeší! Úlevové pití je často příznakem duševní poruchy (úzkost, porucha nálady, deprese, porucha osobnosti, „léčba“ krize středního věku). Přítomnost jedné poruchy (zvýšená konzumace alkoholu, jiná duševní porucha) zvyšuje riziko vzniku druhé poruchy více než dvojnásobně. Velmi často nelze určit, co byla příčina a co je důsledek (deprese nebo alkohol?) Rizikové pití naopak zvyšuje riziko deprese 3,7x, úzkosti 2,2 – 3,1x, výskyt poruch osobnosti (asociální, hysterická apod.) sedmkrát.

Krize středního věku je období, které může být provázeno depresivní a úzkostnou poruchou. Alkohol krátkodobě (v řádu hodin) může poskytnout úlevu, ale z dlouhodobého hlediska úzkost a depresi prohlubuje. Potíže je nutné řešit ve spolupráci s psychiatrem, pokud se stane problémem i alkohol, pak i s adiktologem.

Důsledky užívání alkoholu ve větší míře - akutní otrava (intoxikace, předávkování), infekce (sexuálně přenosné choroby, tuberkulóza), poruchy výživy, choroby zažívacího traktu (jaterní cirhóza, akutní a chronický zánět slinivky), onkologická onemocnění (karcinom prsu, karcinom tlustého střeva a konečníku, nádory hlavy a krku, karcinom jater), srdečně-cévní onemocnění (hypertenze, arytmie, mozková mrtvice, infarkt myokardu), diabetes 2 typu, obezita, nehody a sebepoškození, poškození plodu (fetální alkoholický syndrom), neuropsychické poruchy (křeče a epileptický záchvat, poškození centrální nervové soustavy).

Příznaky závislosti na alkoholu jsou: silná, přemáhající touha, nebo pocit puzení užívat alkohol (craving, „bažení“), zhoršená sebekontrola v souvislosti s pitím alkoholu (porucha sebeovládání), somatický odvykací stav (tzv. absťák při nedostatku alkoholu, třes, nervozita, výrazný neklid, halucinace, bolesti hlavy, bušení srdce, křeče, riziko úmrtí), zvyšování tolerance vůči účinku alkoholu (k vyvolání účinku – pocitu libosti, nebo potlačení abstinenčního stavu je někdy nutné extrémně zvyšovat dávku), postupné zanedbávání jiných potěšení, zájmů, zálib, přátel, rodiny a konečně pokračování v pití přes jasný důkaz škodlivých následků, a to jak zdravotních, tak společenských.

Z uvedených šesti příznaků musí být u konkrétního jedince přítomny alespoň tři současně a to kontinuálně po dobu alespoň jednoho měsíce.

Léčba rizikového a škodlivého pití bez závislosti vyžaduje „terapeutický“ rozhovor s praktickým lékařem (lékařem, kterému pacient věří) o škodlivosti konzumace alkoholu. Hovoří se o tzv. krátké intervenci. Velký význam má i snižování množství užitého alkoholu. Pro každého pacienta ovšem není abstinence přijatelné řešení. Jedná se dokonce asi o zhruba polovinu závislých. Komplexní léčba závislosti patří do rukou specialistů.

 www.vfn.cz

Autor: zpracováno redakčně