Jak přestat fetovat - drogy

Projekt Řekni drogám NE!


Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
01.říjen 2012
Komponované pořady „Řekni drogám NE!“ zaměřené na prevenci vzniku závislostí u dětí a mladistvých letos putují opět městy České republiky. Pořady se konají v rámci stejnojmenného celoplošného projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Cílem projektu je snížit rozsah užívání drog v rizikové populaci dětí a dospívající mládeže a tím také snížit výdaje na léčbu závislostí a s nimi souvisejících onemocnění.

Už osmnáctým rokem navštěvují základní a střední školy odborníci na drogovou závislost. V roce 2012 je plánováno na 150 setkání. Za celé období činnosti projekt oslovil více než milion dětí.

V pořadech „Řekni drogám NE!“ pravidelně vystupuje a s mladými lidmi otevřeně diskutuje emeritní policejní rada plk. JUDr. Miloslav Dočekal.

 

O úspěšnosti preventivních protidrogových pořadů mohou svědčit i výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v České republice. Podle této studie byl v roce 2011 stále patrný pokles počtu mladých lidí, kteří mají zkušenost s nelegálními drogami. Pokles byl zaznamenán u všech sledovaných nelegálních drog, poprvé včetně konopných látek jako je marihuana nebo hašiš.

Známý sexuolog MUDr. Radim Uzel, CSc., rovněž konstatuje, že je dobře, že Všeobecná zdravotní pojišťovna podporuje prevenci, ve které se spojuje snaha o zodpovědný přístup k sexualitě a odmítnutí drogy. Tato dvě nebezpečí totiž často přicházejí k mladým lidem ruku v ruce.

 

Komponované pořady projektu jsou zaměřeny jak na informativní prevenci závislostí, zejména na prevenci obecné drogové problematiky, tak i na širší tematické okruhy rizikových oblastí např. kriminalitu, sexuálně přenosné a jiné nemoci spojené s užíváním drog. Pořady jsou určeny žákům a studentům všech typů škol od 10 do 19 let. V rámci programu je nejprve promítnut film s drogovou tématikou a pak následuje vystoupení předních odborníků zabývajících se problematikou závislostí, kteří pak s posluchači diskutují a také zodpovídají jejich písemné dotazy. "Kde se vzaly drogy? Kolik stojí? Jak se získá závislost na drogách? Kamarád lítá v drogách, jak mu můžu pomoct se toho zbavit? Je po drogách lepší sex? …“ To je jen několik náhodně vybraných z tisíců dotazů mladých návštěvníků pořadů.

 

Součástí projektu je internetový portál www.reknidrogamne.cz, kde najdou zájemci užitečné informace. Kromě kalendáře, kdy a kde se pořady konají, a informace jak se na ně přihlásit, je zde především aktualizovaný seznam institucí, které se zabývají závislostmi, kontakty na komunity, ale také na postambulantní péči a odkazy na další webové stránky zabývající se závislostmi. V neposlední řadě si zde učitelé, rodiče a případně i studenti mohou stáhnout publikace a podívat se na spoty a také filmy, které se v rámci projektu vyrábějí.

 

V dnešní době mají mladí lidé veliké možnosti, jak získávat informace. Stále důležité však je mluvené slovo, a na tuto skutečnost by se nemělo zapomínat. Nejen informace poskytnout, ale také poslouchat co mladistvé trápí, čemu nerozumí, s čím by potřebovali poradit. Proto mají pořady velký význam. Nejen, že dětem informace přinášejí, ale jsou to informace podložené zkušenostmi, což se samozřejmě přijímá lépe, než pouhá hesla a poučky. Zároveň dávají studentům možnost klást otázky, diskutovat, podělit se o problémy i získat zcela konkrétní rady. Čím víc se studenti zapojí a diskutují, tím větší má prevence smysl.

 

Všech spolupracujících odborníků projektu „Řekni drogám NE!“, kterými jsou MUDr. Jiří Presl, PhDr. Ivan Douda, PhDr. Tereza Sejkorová, MUDr. Radim Uzel, CSc., plk. JUDr. Miloslav Dočekal, Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., kpt. JUDr. Jaromír Badin, MUDr. Jan Cimický, CSc., mjr. Mgr. Josef Lottes a JUDr. Milan Kapek, se na cokoli ohledně závislostí může kdokoli zeptat i prostřednictvím internetu na webových stránkách www.reknidrogamne.cz  či na Facebooku.

 

 

Dle TZ Mgr. Jiřího Roda, vedoucího tiskového oddělení a tiskového mluvčího VZP ČR.

Autor: zpracováno redakčně