Poruchy srdečního rytmu

Znáte svůj srdeční rytmus?


Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
25.červen 2012
Aktuální průzkum společnosti STEM/MARK ukázal, že více než jedna třetina lidí by nepoznala projevy nejčastější poruchy srdečního rytmu, fibrilace síní. Pokud tato srdeční arytmie není odhalena včas, hrozí člověku vážné zdravotní komplikace. Dotyčného může například postihnout cévní mozková příhoda (CMP), jež má ve spojení s fibrilací síní závažnější průběh. Zároveň téměř celá polovina těchto pacientů do jednoho roku od prodělané CMP umírá. Částečně lze předcházet těmto komplikacím zvyšováním povědomí o této nemoci a jejích projevech. Své znalosti lze otestovat v jednoduchém testu.

 Poznali byste fibrilaci síní?

 

1. Jak se projevuje fibrilace síní?

a) Projevuje se svíravou bolestí u srdce a za hrudní kostí, která vystřeluje do ramene, krku nebo ruky.

b) Projevuje se nepravidelným bušením srdce, rychlejším tepem, sníženou výkonností při zátěži, nadměrným pocením a zadýcháváním se.

c) Projevuje se náhlou slabostí, plným ochrnutím nebo ztuhlostí poloviny těla, problémy s řečí, artikulací nebo neschopností porozumět.

 

2. Koho nejčastěji postihuje fibrilace síní?

a) Riziko se zvyšuje u lidí nad 40 let.

b) Postihuje pouze osoby starší 80 let.

c) Může postihnout každého člověka.

 

3. Kterým onemocněním je člověk nejvíce ohrožen, pokud má fibrilaci síní?

a) Zástavou srdce.

b) Srdečním infarktem.

c) Mrtvicí.

 

4. Co může zapříčinit krevní sraženina, která vznikne v srdci při fibrilaci síní?

a) Může se utrhnout a ucpat kteroukoliv cévu v těle, například v mozku a způsobit mrtvici.

b) Uvolněná sraženina může putovat například do plic.

c) Krevní sraženina se z těla vyloučí například močí.

 

5. Je možné zabránit vzniku krevní sraženiny způsobené fibrilací síní?

a) Ano, léčbou přidružených onemocnění jako je např. vysoký krevní tlak, cukrovka.

b) Ano, užíváním lékařem doporučených léků na ředění krve.

c) Ne, není možná žádná prevence.

 

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3c, 4a, 5b

 

 Rozpoznat příznaky fibrilace síní je prvním krokem, jak předcházet i velmi vážným komplikacím, ke kterým mrtvice zcela určitě patří. Téměř 40 % lidí si je však podle aktuálního průzkumu STEM/MARK plete s projevy infarktu. Srdeční infarkt se většinou projeví náhlou svíravou bolestí u srdce a za hrudní kostí, která se může šířit do ramene, krku nebo horní končetiny. Pacient se může i nadměrně potit, trpět úzkostí a dušností.

 

 Oproti tomu fibrilaci síní pacienti nejčastěji zaznamenají jako pocit bušení srdce, zrychlený nebo nepravidelný tep. Někteří pacienti se mohou cítit unavení a nevýkonní. První příznaky poruchy srdečního rytmu se mohou projevit již po čtyřicátém roce života. Počet pacientů se zvyšujícím se věkem narůstá.

 

Pokud člověk nepřikládá nepravidelnému tepu nebo bušení srdce význam, může se za čas potýkat s velmi vážnými následky. V srdečních síních během fibrilace, tj. velmi rychlých nepravidelných stahů síní, které je pociťováno často právě jako bušení srdce, vzniká krevní sraženina, která se může uvolnit a putovat tepnami po celém těle. Nejčastěji však sraženina směřuje do mozkových tepen a při jejich ucpání vzniká cévní mozková příhoda – mrtvice. Při ní dochází k nedostatečnému zásobování mozku kyslíkem a živinami, což má za následek různý stupeň většinou velmi závažného postižení.

Toto riziko spojené s nesprávnou činností srdce si podle průzkumu společnosti STEM/MARK neuvědomuje 70 % dotázaných.

 

Nejlepší prevencí cévní mozkové příhody způsobené fibrilací síní je podle více než poloviny respondentů pouze dodržování zásad zdravého životního stylu. Zdravý způsob života napomáhá sice snížit riziko případných komplikací spojených s fibrilací síní, ale bohužel není možné se na něj spolehnout. Lidé s poruchou srdečního rytmu by proto neměli brát na lehkou váhu doporučení svého lékaře, obzvláště pokud jim předepíše léky na ředění krve, které by měli  pravidelně užívat. Tyto léky dokáží významně snížit riziko vzniku obávané mozkové příhody. Vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu nebo cukrovka negativně ovlivňují pružnost a průchodnost tepen. Ve spojení s fibrilací síní zvyšují riziko vzniku krevní sraženiny a následně vznik cévní mozkové příhody.

 

Občanské sdružení Rytmus srdce si klade za cíl spojit pacienty s poruchami rytmu srdce a jejich organizace, nadace i profesní sdružení s partnery z oblasti medicínského průmyslu za účelem zvyšování povědomí o srdečních arytmiích, jejich diagnostice a léčbě. Informace o sdružení Rytmus srdce jsou na webových stránkách:

www.rytmus-srdce.cz.

www.amic.cz

Autor: zpracováno redakčně