Alergie

Paragliding a smrtelný anafylaktický šok


Kategorie: Alergie 
22.červen 2012
Dlouhodobé studie svědčí o velmi různorodých příčinách úrazů při paraglidingu. V historické německé statistice z let 1997 – 1999, kdy úrazy při paraglidingu byly ještě častější než v současné době, došlo ročně k více než 100 těžkým až smrtelným úrazům. Setrvale se mezi nimi i nadále ve 40 % vyskytují závažná spinální traumata. Úrazy vznikají především v odlehlém horském terénu; bezprostřední mortalita se pohybuje kolem 8 % a její příčina souvisí se získaným úrazem.

V naprosté většině citované německé studie – v 67 případech v celém souboru 70 posuzovaných případů se jednalo o pochybení pilota v manévrování. V záchranné akci bylo třeba v 50 % slanění z vrtulníku k zachraňovanému v nepřístupném terénu.

Nejčastější akutní úrazy, spojené se stále narůstajícím zájmem o paragliding a o létání „ultralighty“ jsou i v dnešní době těžká polytraumata a smrtelné úrazy, které postihují začátečníky i zkušené piloty. Záchranáři se věnují při nasazení do terénu především dominujícímu traumatu a málokdy pomyslí na jiné příčiny kritického stavu.

V 10 % bylo a je výsledkem pádu polytrauma; u 54 % poraněných se jedná o úrazy dolních končetin, v 84 % vznikají zlomeniny i dalších kostí. V 85 % případů bylo ve studii a je i v dnešní době zastoupeno spinální poranění.

Přesto 43 % paraglidistů německé studie po absolvování intenzivní péče a rehabilitace pokračovalo ve svém oblíbeném létání. Situace se významně nezměnila.

Uvedená kazuistika však demonstrativně popisuje pád zkušeného pilota při paraglidingu při náhlé a naprosto nečekané ztrátě kontroly nad strojem za výborného počasí a po bezproblémovém startu.

Vyšetření po pádu prokázalo oboustrannou mydriázu, asystolii a nápadné edematózní prosáknutí tváře, rtů, krku a jazyka. V ústech byla objevena mrtvá včela. Za bezprostřední příčinu náhlé smrti byl označen suspektní anafylaktický šok.

Jedná se sice o zcela výjimečný  a ojedinělý případ. Vyloučit však smrtelný anafylaktický šok nelze i když v popředí bylo rovněž rozsáhlé polytrauma.

K zhodnocení uvedeného případu  na závěr. Úkolem pro záchranáře LZS – vrtulníku i pozemní posádky je velmi pečlivé a podrobné vyšetření. Má za úkol zohlednit nejen traumatologické komponenty, ale i další složky a příčiny celkového zdravotního stavu. Součástí postupu je samozřejmě zajištění a stabilizace průchodnosti dýchacích cest a stabilizace oběhu, analgezie, imobilizace zlomenin a transport do traumacentra ve vakuové matraci.

 

FASHING, G, SCHIPPINGER, G, PRETSCHER, R: Paragliding accidents in remote areas. Wilderness Environ Med 8,1997;8: 129 – 133.

SCHULZE, VV, RICHTER, J, SCHULZE, B et al.: Injury prophylaxis in paragliding. Br J Sports Med 36, 2002; 5: 365 – 369.

A fatal case of anaphylactic shock during paragliding. J Forensic Sci , 2012, May 4; doi:1111/j.1556-4029.2012.02187.

Z referátového výběru doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.

Autor: zpracováno redakčně