Poruchy srdečního rytmu

Fibrilace síní - nejčastější porucha srdečního rytmu


Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
11.duben 2012
Nepravidelné nebo zrychlené bušení srdce, zadýchávání se, únava – to jsou některé projevy nejčastější srdeční arytmie, tzv. fibrilace síní. Postihnout může člověka, který se dlouhodobě potýká se srdečním onemocněním nebo se léčí s vysokým krevním tlakem. Mezi pacienty se však najdou i lidé, kteří nemají žádné potíže a přesto jsou vystaveni riziku některých závažných komplikací. Občanské sdružení Rytmus srdce si klade za cíl spojit pacienty s poruchami rytmu srdce a jejich organizace, nadace i profesní sdružení s partnery z oblasti medicínského průmyslu za účelem zvyšování povědomí o srdečních arytmiích, jejich diagnostice a léčbě. Proto znovu připomínáme nebezpečí fibrilace síní. (Informace o sdružení na: www.rytmus-srdce.cz.)

 

V povědomí veřejnosti přetrvává názor, že fibrilace síní se týká pouze starších lidí.

Výskyt fibrilace síní skutečně stoupá s věkem. Nejčastěji se projeví u lidí nad 80 let. Výjimkou však nejsou ani o desítky let mladší pacienti, dokonce se mohou objevit  (více u mužů) u lidí kolem 50 let věku. V kardiologické ordinaci se lékaři setkávají dokonce i s lidmi po 40. roku života, kteří si potíže přivodili nezdravým životním stylem.

 

U žen dochází ke vzniku srdečních onemocnění, a tudíž i k fibrilaci síní, ve vyšším věku než u mužů. Ženy žijí ale průměrně o několik let déle než muži, proto je počet žen ohrožených fibrilací síní rovněž velmi vysoký. Ale  porucha srdečního rytmu bývá více u  mladších mužů.

 

Fibrilace síní je velmi často spojena s nepříjemnými subjektivními obtížemi – nejčastěji se zrychleným tlukotem srdce, sníženou tělesnou výkonností, únavou a zadýcháváním se při námaze. Hlavní nebezpečí představuje tvorba krevních sraženin v srdečních předsíních. Pokud se sraženina uvolní do krevního oběhu, může dojít k ucpání některé z tepen, které prokrvují důležité orgány. Nejčastěji postihuje tato komplikace cévy v mozku. Jejich zneprůchodnění může vyvolat cévní mozkovou příhodu neboli mozkovou mrtvici.

 

Občasné rychlé nebo nepravidelné bušení srdce může potkat každého člověka. Většinou ji způsobí například nadměrná zátěž nebo stres. Pokud se však nepravidelná srdeční činnost projeví, i když je člověk v klidu, měl by navštívit svého lékaře.

Riziko vzniku poruch srdečního rytmu úzce souvisí s životním stylem každého jedince. Častěji se může fibrilace síní projevit u osob s nesprávnou životosprávou, vysokým krevním tlakem, nadváhou a u kuřáků. Přesto i lidé, kteří pravidelně sportují, mohou být ohroženi srdečními onemocněními.

 

Lidé s nepravidelným tepem, kteří pociťují některý z příznaků fibrilace síní, by se měli obrátit na svého lékaře. Ten na základě EKG nebo ve spolupráci s kardiology může stanovit přesnou diagnózu.

Pokud se poruchu srdečního rytmu nepodaří odhalit včas, může člověka postihnout celá řada závažných komplikací.

 

 

·       Fibrilace síní je nejčastější poruchou srdečního rytmu.

·       V České republice jí trpí asi 150 tisíc lidí.

·       Jedná se o poruchu činnosti srdečních předsíní, které se stahují příliš rychle a nepravidelně.

·       U žen i mužů, kteří zanedbají léčbu fibrilace síní, se několikanásobně zvyšuje riziko vzniku cévní mozkové příhody mrtvice.

·       Pacienti po mozkové mrtvici způsobené fibrilací síní mají velmi závažnou prognózu. Až 50 % z nich umírá do 1 roku.

Problematice fibrilací se věnoval na TK  počátkem dubna 2012 v Praze MUDr. Petr Janský, z Kardiocentra FN  Praha Motol.

 

 

Autor: zpracováno redakčně