Epilepsie

Evropský den epilepsie – 13. února


Kategorie: Epilepsie 
13.únor 2012
Evropský den epilepsie je iniciativou Mezinárodního úřadu pro epilepsii (IBE) a Mezinárodní ligy proti epilepsii (ILAE) navazující na globální kampaň zahájenou společně s WHO (Světovou zdravotnickou organizací) v roce 1997 “Out of shadows” – “Ze stínu na slunce”.

Letošní Evropský den epilepsie bude probíhat 13. února 2012 pod ústředním mottem „Břemeno epilepsie“. Smyslem této aktivity je zlepšení postavení lidí s epilepsií ve společnosti. Lidé, kteří trpí epilepsií, jejich blízcí, přátelé i další chtějí upozornit na problémy, které jim přináší nejen ze zdravotního hlediska, ale i v sociálním postavení ve společnosti.

 

Občanské sdružení EpiStop s podporou české odborné lékařské společnosti, Českou ligou proti epilepsii se k této celoevropské akci připojuje.

(Vítězná práce „Střepy“ dánského autora T. M. Christensena z jubilejní fotografické soutěže „Epilepsie beze slov“ pořádané IBE v roce 2011 je výbornou dokumentací. )

 

Epilepsie je vážné, časté, chronické neurologické onemocnění, které se projevuje záchvaty. Epilepsií je mnoho druhů, liší se typem záchvatů, věkem vzniku, reakcí na léčbu. Některé druhy epilepsie jsou geneticky podmíněné, jindy je epilepsie důsledkem poškození mozku z jiných příčin (poranění, cévní mozkové příhody, nádory a další).

 

Epilepsie nejčastěji začíná u dětí a seniorů, ale může postihnout každého v jakémkoli věku. Epilepsie ovlivňuje nejen zdraví, ale i nezávislost, možnosti vzdělání a zaměstnání, mobilitu a soukromé vztahy.

V Evropě žije s epilepsií 6 miliónů lidí a z toho v České republice asi 70 000 lidí. U jedné třetiny z nich nelze ani současnou moderní léčbou dosáhnout kompenzace stavu bez záchvatu.

 

Epilepsie je drahé onemocnění. Celkové náklady na léčbu epilepsie v Evropě jsou odhadovány na 15,5 biliónů €, nepřímé náklady představují více než polovinu (8,6 biliónů €) z této částky. Náklady na jednoho člověka s epilepsií představují 2 000 až 11 500 €.

 

Epileptologie má v České republice dlouhou tradici a z hlediska lékařské péče evropskou úroveň.

Existuje řada výzkumných úkolů, jejichž vyřešením bude možné osudy lidí s epilepsií zlepšit. Proč epilepsie u lidí vzniká? Můžeme rozvoji onemocnění zabránit? Můžeme onemocnění účinněji léčit? Jak mohou lidé s epilepsií žít co nejkvalitněji?

Existuje řada opatření, kterými můžeme lidem s epilepsií pomoci už teď, a mezi ně patří zejména komplexní péče zahrnující specifickou sociální problematiku této skupiny populace. (Dle TZ o.s. EpiStop)

www.epistop.cz

www.clpe.cz

Autor: zpracováno redakčně