První pomoc

Když jde o čas


Kategorie: První pomoc 
17.březen 2011
Cévní mozková příhoda postihne každý rok v České republice až 50 tisíc lidí. Každý třetí na její následky zemře. Velká část pacientů, kteří přežijí, se potýká s více či méně těžkým postižením způsobeným touto nemocí. Proto se k tématu a k poskytnutí včasné pomoci (zvláště laikem) opakovaně vracíme.

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

HR/Communications

 

Na Poříčí 3a/1079

110 00 Praha 1

 

www.boehringer-ingelheim.cz

 

Tel. +420/234 655 125

Fax +420/234 655 225

Povislý koutek na jedné straně úst, potíže s mluvením nebo rozuměním, neschopnost ovládat pravou nebo levou ruku či nohu na jedné straně těla, špatná koordinace pohybů nebo závratě. To nejsou příznaky nadměrné konzumace alkoholu nebo omamných látek, ale symptomy cévní mozkové příhody (CMP) neboli mozkové mrtvice. Pokud jsou patrné u kohokoliv, pak jde opravdu o čas při poskytnutí  pomoci.  Jinak může člověk zůstat celoživotně postižený, nebo mu hrozí i smrt.  Čím dříve se  po projevení prvních příznaků mrtvice postižený dostane do specializovaného zdravotnického centra (do 4,5 hodin), tím se  naděje  na uzdravení s minimálními následky výrazně zvýší.

 

Nejčastější příznaky cévní mozkové příhody

 

náhlá slabost nebo plné ochrnutí

 

bolest, pocit „mravenčení“, ztuhlosti nebo jiné nepříjemné pocity na jedné straně těla, včetně obličeje, nebo pouze na horních či dolních končetinách

 

problémy s řečí, artikulací, neschopnost porozumět ostatním lidem, zapomínání slov, nesouvislé vyjadřování, neustálé opakování jednoho slova nebo slabiky

 

problémy s polykáním, především tekutin, zakuckávání se

 

náhlá zmatenost, dezorientace ve známém prostoru nebo čase, nepřiměřené reakce,

 

náhlá porucha zraku na postižené polovině těla, dvojité vidění, pokles víčka na postižené straně,

 

náhlý pád, závratě, problémy s udržením rovnováhy a koordinací pohybů,

 

náhlá prudká bolest hlavy bez zjevné příčiny, často spojená s bolestí a ztuhlostí šíje, nevolností a zvracením.

Doporučované postupy při podezření na cévní mozkovou příhodu spočívají v několika jednoduchých cvičeních, pokud dotyčný je schopen reakcí:

Požádejte dotyčného, aby  se usmál a ukázal zuby - ústní koutky nebudou symetrické, při natažení rukou, ochrnutá ruka rychle klesá. Člověk s mozkovou příhodou není schopen správně artikulovat – slova komolí, nebo nepochopí, co má udělat.

 

Pokud se objeví některý z příznaků, je nutno ihned volat  záchrannou službu a upozornit na podezření z mozkového krvácení.  Záchranná služba pacienta odveze do nejbližší nemocnice zaměřené na léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou. Na základě výsledků všech vyšetření, například počítačové tomografie, magnetické rezonance, rozboru krve a moči, odborníci stanoví diagnózu a zvolí vhodnou léčbu.

 

Dle TZ MUDr. Aleše Tomka, primáře Neurologické kliniky UK 2. LF a FN Motol.

www.boehringer-ingelheim.com

www.amic.cz

 

Autor: zpracováno redakčně