Medicína

Prevence sezónní chřipky v ČR


Kategorie: Chřipka 
29.listopad 2010
Diskusní seminář pořádaný Asociací inovativního farmaceutického průmyslu ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví se uskutečnil v Parlamentu ČR v Poslanecké sněmovně v listopadu 2010 za účasti hlavního hygienika, zástupců EK, epidemiologů a praktických lékařů

V jednotlivých sděleních zaznělo znovu upozornění na závažnost chřipky, byly uvedeny počty úmrtí v souvislosti s chřipkou, následky onemocnění i ekonomické dopady na společnost.

 

Jediná účinná prevence proti onemocnění chřipkou je očkování . Ačkoliv v populaci je v poslední době relativní nedůvěra k očkování a přetrvávají různé nesprávné názory, odborníci hledají cestu, jak počty očkovaných proti chřipce v České republice zvýšit.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 537/2006 O očkování proti infekčním nemocem stanoví přesně kdo má být očkován.

 

Očkování se provádí každý rok u fyzických osob v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v domovech důchodců a v domovech – penzionech pro důchodce. Očkování se provádí rovněž v ústavech sociální péče, pokud zde umístěné osoby trpí chronickými nespecifickými onemocněními dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév, ledvin nebo diabetem. Očkovat by se měli i zdravotníci!

 

Proočkovanost populace musí probíhat mj. za jednoznačné podpory státu nejen rozšířením skupin hrazených očkování – věk nad 65 let, lidé ve zdravotním riziku,  zdravotníci, DM II. typu, mateřské školy, fertilní ženy, ale především oslovením široké veřejnosti!

Je nutno přijmout společná opatření za účelem zmírnění dopadu sezónní chřipky – podporou očkování u ohrožených skupin obyvatelstva a u zdravotnických pracovníků. K tomu je ovšem nutno stále informovat veřejnost i zdravotníky, řídící pracovníky ve zdravotnictví i politiky.

Je nutno  proto soustavně provádět osvětu o závažnosti onemocnění a v neposlední řadě zajistit volný přístup k vakcíně.

Očkování provádí praktický lékař a očkovací centra  Při hygienických stanicích nebo v nemocnicích.

 

Současná situace výskytu chřipky a nechřipkových respiračních onemocnění v ČR a v Evropě podle Národní referenční laboratoře z 22. 11. 2010:

V rámci surveillance NRL ve 46. kalendářním týdnu neprokázala žádný případ chřipky. V rámci EDDC hlášení je evidován mírný nárůst nemocnosti i případů chřipky trend je setrvalý již několik posledních týdnů a odpovídá roční době. Je prokazován H1N1pdm stejně jako H3N2 a B.

Úhrnně, během 45. kalendářního týdne bylo do TESSy nahlášeno 369 sentinelových vyšetření, z nichž 22 (6 %) bylo  pozitivní na chřipku. Ze sentinelových i nesentinelových zdrojů bylo celkem prokázáno 39 případů chřipky, 32 A a 7 B. 24 A pozitivních vzorků bylo dále subtypováno, 20x byla zachycena pandemická varianta H1N1 a 4x H3N2.

 

 

 

Autor: zpracováno redakčně