Očkování do ciziny

Očkovací kalendář a Kalendář cestovatele


Kategorie: Očkování do ciziny 
28.červen 2010
Přehlednou a jednoduchou formu o povinném i nepovinném očkování a o očkování pro cestovatele představují Očkovací kalendář a Kalendář cestovatele. Na jejich přípravě se podíleli lékaři z oboru pediatrie a cestovního lékařství, úřad hlavního hygienika České republiky, česká kancelář Světové zdravotnické organizace v ČR a Státní ústav pro kontrolu léčiv.

S pomocí interaktivního očkovacího kalendáře lze snadno získat přehled a detailní informace o očkování a jednotlivých vakcínách a tedy dodržovat harmonogram ze zákona povinných i dobrovolných očkování nejenom dětí, ale také dospělých. Pro jednoduchou orientaci je barevně rozlišeno povinné a nepovinné očkování a navíc je kalendář přehledně strukturován podle věku, onemocnění či očkovací látky.

U každého očkování jsou uvedeny vakcíny schválené v České republice a zároveň aktuálně dostupné na českém trhu. Kalendář je propojen s databází registrovaných léčiv, kde lze zjistit detailní informace k vakcínám z příbalového letáku nebo souhrnu informací. Pacient tak má dostupné informace o situacích, kdy přípravek nesmí být aplikován nebo o možných nežádoucích účincích. Kalendář je doplněn radami určenými rodičům očkovaných dětí, které vytvořil praktický lékař pro děti a dorost.

Kalendář cestovatele informuje o očkování pro cesty do zahraničí. Na mapě světa si lze lehce vyhledat cíl cesty a popis povinných i doporučených očkování pro konkrétní destinaci. U každého očkování jsou uvedeny vyčerpávající informace o jeho průběhu, jako například počet dávek, časový harmonogram dávek, způsob aplikace vakcíny, ale také o vakcínách, které jsou k očkování proti jednotlivým nemocem v Čechách používány. Stejně jako u Očkovacího kalendáře je možné díky propojení s databází registrovaných léčiv zjistit podrobnosti ke každé z uvedených vakcín. Navíc je zde zveřejněn i odkaz na stránky Světové zdravotnické organizace, kde je možné nalézt detailní informace o možných onemocněních v dané zemi.

Názvy zahraničních destinací v Kalendáři cestovatele odkazují na souhrny nejdůležitějších informací o konkrétní zemi pro cestovatele, které jsou dostupné mimo jiné také na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Očkovací kalendář i Kalendář cestovatele lze najít na adrese: www.leky.sukl.cz. Spolu s Kalendářem cestovatele jsou na Informačním portálu pro veřejnost uveřejněny také stručné rady, jak na cestách předcházet případným zdravotním obtížím, které byly vytvořeny lékařkou z oboru cestovního lékařství.

http://www.leky.sukl.cz/modules/vaccine/travel.php

http://www.leky.sukl.cz/modules/vaccine/vaccine.php

www.leky.sukl.cz

www.stance.cz

Autor: zpracováno redakčně