Hubnutí a obezita

Evropský den obezity (EDO)


Kategorie: Hubnutí a obezita 
14.květen 2010
Evropský den obezity (EDO) je nezávislá celoevropská iniciativa, jejímž cílem je podpořit společnost k aktivnímu boji s obezitou a nadváhou. Iniciativa, do které se zapojily lékařské, lékárnické i pacientské komunity, se snaží o to, aby obezita a nadváha začaly být vnímány jako akutní celospolečenský zdravotní problém, který v současnosti nabývá epidemických rozměrů. Nikoliv tedy jen jako kosmetická záležitost stovek jedinců. EDO byl založen v roce 2009 doktorem Davidem Haslamem, předsedou a klinickým ředitelem Národního obezitologického fóra (UK) a Jeanem-Paulem Allonsiem, prezidentem a zakladatelem Belgické asociace obézních pacientů.

Belgické asociace obézních pacientů.

První ročník EDO se uskuteční v sobotu 22. května 2010. V jeho rámci proběhne celá řada aktivit napříč Evropou zaměřených na zdravý úbytek váhy. Spuštěna bude také celoevropská petice Iniciativa evropských občanů, jejímž cílem je shromáždit milion podpisů občanů EU a na jejich základě lobovat za práva lidí s obezitou a nadváhou u Evropské komise.

Kampaň „5 – 10 za zdravější Evropu“

Mottem letošní kampaně EOD je „5 – 10 za zdravější Evropu“. Jejím hlavním posláním je podpořit lidi, kteří mají problémy s nadváhou a obezitou, v postupném snižování váhy a poukázat na zlepšení zdravotního stavu, které zdravé hubnutí provází.

 

 WHO, 2007, http://www.euro.who.int/Document/NUT/ObesityConf_10things_Eng.pdf

V České republice budou v rámci EDO připraveny speciální Poradny pro zdravé hubnutí, a to již v pátek 21. května 2010. V Praze bude poradenský stan umístěn před Palácem Flóra a v Brně ve spodní části Náměstí Malinovského - od 10 do 17 hodin.

V každém stanu budou speciálně vyškolené nutriční terapeutky, které zájemcům změří index BMI, přeměří pas a budou informovat o nebezpečí viscerálního tuku, který s jeho obvodem přímo souvisí. Na základě změřených hodnot lidem poradí, jakými kroky lze nejlépe upravit jejich váhu, aby dosažené výsledky byly trvalé, snížení nebylo dramaticky skokové a nedocházelo k nechtěnému jo-jo efektu.

Terapeutky zároveň zodpoví otázky zájemců na vše, co se týká zdravého hubnutí, správného stravování, dlouhodobého a trvalého udržování váhy, pomohou také vysvětlit např. rozdíl mezi léky a potravinovými doplňky, které se často k hubnutí užívají a jež nemají, na rozdíl od léků, klinicky ověřený účinek.

Pod záštitou alli od společnosti GSK se budou moci zájemci poradit o zdravém hubnutí i ve vybraných lékárnách se speciálně vyškolenými farmaceutickými laborantkami. V období od 21. do 22. května 2010 se v lékárnách dozví nejenom cenné rady jak zdravě a trvale zhubnout, ale dostanou možnost vyzkoušet si první volně prodejný lék na hubnutí, s výraznou slevou. Konkrétní seznam lékáren lze nalézt na www.denobezity.cz.

Obezita a nadváha je spojena s mnoha zdravotními riziky. Rizika nesignalizuje pouze známý index tělesné hmotnosti BMI (Body Mass Index), ale také množství tzv. viscerálního (orgánového) tuku.

 

Obvod pasu nám napoví, jak velké množství viscerálního tuku máme v těle. Měřit lze pomocí běžného krejčovského metru, avšak na tom správném místě – v polovině mezi spodním okrajem dolního žebra a horním okrajem pánevní kosti, jednoduše řečeno v pase.

Určitá míra viscerálního tuku je zdravá, protože tělu poskytuje rychle dostupný přísun energie. Pokud je však množství viscerálního tuku vyšší než tělo potřebuje, začne se  do těla vylučovat více mastných kyselin, hormonů a chemických látek vyvolávajících záněty, které mohou zásadně ovlivnit fungování životně důležitých orgánů a způsobit tak celou řadu onemocnění, která jsou spojována s nadváhou.

Rizikové hodnoty obvodu pasu se liší podle pohlaví. U žen je zvýšené riziko patrné již u 80 cm, vysoké riziko je potom v případě 88 a více centimetrů. U mužů dochází k mírně zvýšenému riziku při 94 a více centimetrech, riziková hodnota je potom počítána od 102 centimetrů a výše.

Viscerální tuk nás vrací do doby, kdy jsme rozlišovali ženské siluety podle ovoce – jablek a hrušek. Nyní tato dichotomie nabývá kromě estetických, také zdravotní hlediska.

Lidé s postavou typu hruška mají menší množství viscerálního tuku – tuk se jim méně ukládá v dutině břišní, zato více v oblasti pozadí a hýždí. Tito lidé jsou méně ohroženi některými zdravotními problémy, které jsou spojeny s tělesnou hmotností.

Oproti tomu lidem s postavou typu jablko se tuk ukládá ve větším množství nad pasem a tedy i v dutině břišní. Vyšší je tedy nejenom hladina viscerálního tuku, ale i rizika spojená s nadváhou.

Množství viscerálního tuku je ovlivněno celou řadou faktorů, jako např. nesprávně složeným jídelníčkem, nedostatkem pohybu, věkem, pohlavím, etnickým původem, rodinnou anamnézou nebo menopauzou. Jeho hladinu  je možné upravit. Již malý úbytek hmotnosti může vést ke snížení množství viscerálního tuku v těle. Je nutno zavést  dlouhodobou úpravu stravovacích návyků, tj. snížení energetického obsahu potravy a pravidelnou pohybovou aktivitu. Snahu je možné také podpořit speciálními léky, které pomohou se snižováním hmotnosti a tím i  ke snížení množství viscerálního tuku.

Evropský den obezity podporuje rovněž společnost GSK a jeho význam si uvědomují také lékárníci a farmaceutičtí asistenti, kteří jsou připraveni přímo v lékárnách odborně poradit zájemcům, poukázat na výhody i úskalí samoléčby i poskytnout kontakt na obezitologická centra.

 www.gsk.cz

www.sinuhet.cz

Autor: zpracováno redakčně