Chřipka

Aktuální informace MZ ČR o výskytu chřipky H1N1


Kategorie: Chřipka 
30.duben 2010
V Národní referenční laboratoři pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu byly v době od posledního hlášení podávaného 31.3.2010 potvrzeny 3 nové případy nákazy virem Pandemic (H1N1) 2009

Všichni  tři pacienti byli starší 15 let a byli ošetřeni ambulantně, infekce u nich měla lehký průběh.
Celkem  bylo v době od zahájení vyšetřování v NRL a v ostatních laboratořích, které rovněž provádějí virologické vyšetření na Pandemic (H1N1) 2009, k  28.4.2010 potvrzeno v ČR 2472 případů této infekce.
 
V uplynulém měsíci nebyl hlášen žádný případ úmrtí osoby s prokázanou infekcí virem Pandemic (H1N1) 2009. Celkem je v ČR ke dni 28.4.2010 evidováno 102 případů úmrtí.
 
Hlášení údajů k výskytu onemocnění Pandemic (H1N1) 2009 v ČR vždy každou poslední středu v měsíci bude naposledy podáváno v měsíci květnu tohoto roku.
V případě náhlé změny vývoje epidemiologické situace by samozřejmě bylo podávání těchto informací obnoveno.
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166.
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

www.mzcr.cz