První pomoc

Akutní stavy v poučných scénářích a kazuistikách


Kategorie: První pomoc 
22.duben 2010
Zdravíme nejen webové stránky Komory záchranářů, ale i webové stránky www.medicina.cz, které čtou záchranáři, lékaři, zdravotníci i laici. Na konci dubna bude v Divadle FX Šaldy v Liberci odborné sympózium Akutní stavy v poučných scénářích a kazuistikách, které pořádá Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Technická unverzita v Liberci - Ústav zdravotnických studií a Krajskánemocnice v Liberci zvou na odborné sympóziumAkutní stavy v poučných scénářích a kazuistikáchLiberec, Divadlo FX Šaldy28. dubna 2010 - 8,30

Program:

Vondráček L., Vondráček J., Woleská, J.: Medicínskop-právní záludnosti
urgentní medicíny i bez omylů a pochybení - jaké mají dozvuky ?

J. Drábková, I. Dvořáček: Kazuistiky: Proč jsou tak oblíbené a poučné i v
době EBM - medicíny, založené na důkazech ? Jaká poučení si odnést z
jednotlivých případů a akcí ?
A.Truhlář, M. Honzík: Medicína divočiny v českých podmínkách - postřehy pro
praxi
J. Drábková, L. Vondráček, J. Vondráček, J. Woleská:: VIP pacient - jak
jednat v akutní situaci medicínsky, psychologicky i takticky ?
I Dvořáček: Proč může být vrána poslem smrti a o čem nás poučila v daleko
širší míře ?
A.Truhlář, K. Fejfarová, P. Hoffmannová: Moderní vybavení v urgentní
medicíně - jak s ním zacházet ? Demonstrace s výkladem.
J. Drábková, L. Vondráček, J. Vondráček, J. Woleská: Umíme jednat s
pacienty a s jejich nejbližšími nebo nás situace vždy překvapí ?
Diskuse, souhrn, závěry
Výstava ve foyer divadla, hands-on v průběhu přestávky; sborník v tištěné
formě.
Účastnický polatek 250,- Kč
Bližší informace: Mgr. Petra Hoffmannová,  ÚZS TUL, mobil 608 526 370
Mgr. Marie Froňková, tajemnice ÚZS TUL,  tel.485 353 722

Pozvánka byla již uveřejněna na www.medicina.cz 1. 4. 2010 .

Pro závažnost a aktuálnost tématu připomínáme a na konferenci zveme znovu.

Primářka doc. MUDr. Jarmila Drábková , CSc.