Astma

9. prosinec – Světový den dětského astmatu


Kategorie: Astma 
08.prosinec 2009
Světová zdravotnická organizace (WHO) a Světová alergologická organizace (WAO) letos vyhlásily 9. prosinec Světovým dnem dětského astmatu. V České republice den jej vyhlásila Kancelář WHO v ČR, Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP a Česká iniciativa pro astma o.p.s.

Důvodem je skutečnost, že astma patří k nejčastějším chronickým onemocněním dětského věku, které vyžaduje dlouhodobou preventivní léčbu. Odborníci varují, že u mnoha dětí nebylo astma dosud rozpoznáno, a tudíž není ani léčeno. Přitom počet astmatiků v populaci roste. Závažná je rovněž skutečnost, že téměř u poloviny dětských astmatiků se objevují příznaky onemocnění již v prvních třech až pěti letech života.

 

Dle České iniciativy pro astma vzniká onemocnění nezávisle na věku. U poloviny dospělých astmatiků se však objevují první projevy onemocnění již v dětství. Příznaky jsou přitom velmi různorodé. Často se může jednat pouze o dráždivý noční kašel, kašel po námaze či kašel v záchvatech doprovázený hvízdavým zvukem. Až u 80 % dětských astmatiků je hlavním rizikovým faktorem alergie. 

 

Česká iniciativa pro astma letos získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR akreditaci ke školení učitelů mateřských, základních a středních škol o alergii a astmatu. Byl zahájen Projekt 7A = 7krát o alergii a astmatu, který je celosvětově unikátní. Prostřednictvím celodenních seminářů se učitelé ve všech krajích teoreticky i prakticky seznámí s tím, jak poznat ve škole alergika, jak se k němu chovat a jak reagovat při vzniku náhlých alergických reakcí a příznaků astmatu.

 

Astma je chronický alergický zánět průdušek spojený s jejich zvýšenou reaktivitou na různé podněty a s přestavbou stěny průdušek. Alergická reakce vzniká jako nepřiměřená odezva na některé běžné látky z prostředí. Patří mezi ně prach, peří, pyly, roztoči, zvířecí alergeny, plísně, ale také některé potraviny. Jsou-li alergickým zánětem postiženy průdušky, jde o průduškové astma.

 

Astmatem trpí na celém světě více než 300 milionů lidí. V České republice žije asi 840 tisíc astmatiků, z toho je přitom asi 120 tisíc dětí mladších 14 let. Až šest tisíc českých dětí přitom trpí „obtížně léčitelným astmatem“, tj. onemocněním, u kterého ani intenzivní komplexní léčba trvající déle než půl roku nevede k dosažení kontroly nad astmatem. 

 

Průduškové astma s typickým opakováním příznaků dechové tísně, častou hospitalizací
a úmrtností tvoří celosvětově vážný zdravotní, sociální i ekonomický problém, který je břemenem pro společnost, plátce zdravotní péče a zejména pro každého jednotlivého astmatika.

 

Cílem léčby astmatu je proto uvedení a udržení klinických projevů pod kontrolou po dlouhá období. Je-li astma pod kontrolou, mohou pacienti zabránit rozvoji většiny záchvatů, vyhnout se nepříjemným nočním i denním příznakům a udržet si plnou tělesnou aktivitu. Alergickou rýmu a především průduškové astma bývá nutné léčit preventivními léky, které působí protizánětlivě a které se především aplikují pravidelně ve formě aerosolu či jemného prášku vdechnutím přímo na místo určení, tj. do průdušek. Včasné rozpoznání, včasná a důsledná léčba, zdravé prostředí a zdravý způsob života dávají naději dosáhnout kontroly nad astmatem po celý život.

Světový den dětského astmatu, iniciovaný WHO a WAO, i edukační Projekt 7A = 7krát
o alergii a astmatu podpořila společnost GlaxoSmithKline.

www.csaki.cz

www.cipa.cz

www.amic.cz

 

Autor: zpracováno redakčně