Neplodnost

Problematika neplodnosti v ČR - závěry průzkumu


Kategorie: Neplodnost 
12.listopad 2009
Porodnosti v České republice začala znovu klesat. Ovlivňujících faktorů je celá řada. Objevuje se stále větší počet těch, kteří mají s početím potomka problémy. Přestože devíti z deseti těchto párů by pomohla asistovaná reprodukce, pomocí této metody se u nás narodí jen 4 % dětí. V Belgii, Finsku nebo Dánsku je to kolem 17 %. Jedním z důvodů může být i skutečnost, že lidé o problémech s početím neradi mluví a o asistované reprodukci nemají odpovídající informace.

Každým rokem roste v naší populaci počet párů, které mají problémy s početím. Mnoho z nich ale problém podceňuje a odborné vyšetření odkládá. Podle průzkumu IBRS, s.r.o., Praha se téměř pětina dotazovaných stydí o problému byť jen mluvit, další se obávají diagnózy „neplodnost“.  Zajímavé také je, že přes veškerou osvětu si téměř třetina lidí stále myslí, že vyšetřit by se měla jít nejdříve žena. Dokonce  20 % považuje problémy s početím za čistě ženský problém. Odborné vyšetření by ale měli samozřejmě absolvovat oba partneři.  Za tímto účelem mohou zájemci navštívit přímo některé z center asistované reprodukce, nemusí mít doporučení obvodního lékaře ani gynekologa, jak se mylně domnívá většina lidí (v průzkumu IBRS celé 2/3 dotazovaných).  Více na  www.stopneplodnosti.cz .

 

Průzkum také ukázal, že veřejnost o léčbě neplodnosti pomocí asistované reprodukce příliš mnoho neví  a značná část respondentů považuje umělé oplodnění dokonce za choulostivé téma. Zatímco o vážné chorobě, ztrátě zaměstnání nebo třeba o antikoncepci se v omezené míře hovoří, jen malé procento by přiznalo, že má problémy s početím potomka. Z průzkumu IBRS vyplývá, že o umělém oplodnění by se dotázaní bavili ještě méně „ochotně“ než o exekuci. Asistovaná reprodukce je v naší společnosti stále tabu, ačkoliv je v současnosti nejúspěšnějším způsobem, jak problémy s početím řešit. Tato skutečnost odrazuje mnoho lidí, aby využili této dosud nejúspěšnější metody léčby problémů s početím. (Zdravotní pojišťovna hradí počet tří cyklů, a to do věku 39 let ženy.)

 

Téměř polovina respondentů (49 %) souhlasí s možností, aby právo podstoupit umělé oplodnění měly i ženy bez partnera. Téměř polovina populace si nesprávně myslí, že k otěhotnění pomocí darovaných spermií žena souhlas svého partnera nepotřebuje.

Hodně se diskutuje o náhradním mateřství - zda žena, která je schopná dítě počít, ale nemůže jej ze zdravotních důvodů donosit, může využít služeb tzv. náhradní matky.  Průzkum IBRS ukazuje, že Češi jsou v této otázce poměrně liberální. S legalizací náhradního mateřství souhlasí polovina dotázaných, především žen s vyšším vzděláním.

 

Průměrný počet všech narozených dětí připadajících na jednu matku za její život je v České republice pouze 1,3 (průměrný koeficient v zemích EU je 1,5), přitom koeficient fertility musí být alespoň 2,1, aby nedocházelo k „vymírání“ populace. Jedním z důvodů je i to, že české ženy odkládají mateřství na pozdější věk. V současné době je průměrný věk české matky 29 let, což do budoucna zvyšuje pravděpodobnost problémů s početím.

 

Asistovaná reprodukce se s ohledem na tento trend jeví jako efektivní řešení vzniklé situace, proto je nesmírně důležité zvýšit informovanost české veřejnosti o metodě umělého oplodnění a zabránit šíření mýtů, které toto téma mnohdy obestírají. To je také jedním z cílů projektu „DDAR – Dítě díky asistované reprodukci“, který chce pomoci lidem nalézt řešení problémů s početím dítěte. V rámci projektu DDAR probíhá průzkum, který průběžně mapuje postoj české veřejnosti k asistované reprodukci a znalost této problematiky.

 

1. června 2009 (na Den dětí) byly na adrese www.stopneplodnosti.cz  zprovozněny nové webové stránky, které nabízejí nejen základní informace o asistované reprodukci, ale také kontakty na centra asistované reprodukce a on-line poradnu. Odborným garantem stránek jsou lékaři specializovaní na problematiku asistované reprodukce, na dotazy v poradenské rubrice odpovídají zástupci jednotlivých center asistované reprodukce.

Dle TZ

www.stopneplodnosti.cz

Autor: zpracováno redakčně