Léčiva

Překvapivá epidemie hypoglykémie


Kategorie: Volně prodejné léky 
27.únor 2009
Nakupování a užívání léků dle atraktivních titulů na zvýšení sexuální výkonnosti je poměrně značně rozšířeno. Může však vést až ke katastrofickým klinickým následkům. Ačkoliv uvedená „epidemiologická kasuistika“ je z Dálného Východu, je nutno si uvědomit, že ilegální trh s podobnými přípravky přichází překvapivými cestami i k nám. Ilegální designérské i přírodní přípravky, které potencují sexuální výkonnost, obsahují syntetické inhibitory PDE – fosfodiesterázy typu 5. V Singapuru vznikla náhlá epidemie kritických hypoglykémií, protože nejvíce prodávaný ilegální přípravek s uvedeným slibovaným účinkem byl kontaminován glyburidem.

V rozmezí od 1. ledna do 26. května 2008 bylo přijato 150 nediabetických pacientů s těžkou hypoglykémií do pěti hlavních příjmových nemocnic.

Kromě jediné ženy se jednalo o soubor mužů ve věku 19 – 97 let s průměrem 51 let věku.

Sedm z přijatých zůstalo trvale v komatu po dlouhodobé neuroglykopénii a 4 pacienti zemřeli.

Glyburid byl potvrzen v krvi nebo v moči u 127 pacientů (85 %).

 

Ve farmakologické anamnéze uvedlo nebo přiznalo 45 pacientů (30 %) ilegální nákup tabletového přípravku. Odevzdané zbylé tablety byly analyzovány a kromě základních účinných přípravků byla zjištěna kontaminace glyburidem v koncentraci 13 – 100 mg / 1 tbl.

Zakoupený přípravek obsahoval tadalafil (Cialis) a tři podpůrné rostlinné přípravky, které měly příznivě ovlivnit erektilní dysfunkci: Power 1 Walnut, Santi Bovine Penis Erecting Capsule a Zhong Hua Nin Bian. Všechny obsahovaly sildenafil (0,5 – 110 mg / 1 tbl.) a druhé dvě přísady navíc stopy tadalafilu a sibutraminu.

 

Možnosti kombinací s nežádoucími účinky a s kontaminací dalšími neurčenými a s neuvedenými přípravky jsou u ilegálních léků v podstatě pravidlem. Jako výrobci jsou na balení uváděny neexistující, často zámořské firmy.

 

Zatím není standard pro pohyb a kontrolu léků přecházejících přes hranice různými cestami, který by podobným případům zabránil. Tento handicap se vztahuje zejména na citlivá až intimní témata, na něž se ve farmakologické anamnéze běžně lékař nedotazuje.

 

Z uvedené překvapivé epidemie vyplývají doporučení, která by měla varovat občany před nákupem ilegálních přípravků – v tomto případě především muže v celém věkovém spektru.

Lékaři by se měli zaměřit na anamnézu při zjištění nezvyklých, nečekaných komplikací a nežádoucích účinků a dotázat se i na nákup volně prodejných a ilegálních přípravků. Nevhodné interakce jsou možné, u ilegálních přípravků může jít o kontaminaci nebo podvrh.

Důležité je věnovat pozornost příjmům více pacientů se stejným nálezem a laboratorními údaji a častěji, tj. již při podezření ordinovat toxikologické vyšetření.

Poskytnout  informace o podezření a pozitivním výsledku dalším nemocnicím s urgentním příjmem, aby se včas podchytil přibývající až epidemický výskyt.

 

Kao SL, Chan ChL, Tchoyoson CC, Dalan R et al: An unusual outbreak of hypoglycaemia.

New Engl J Med 360, 2009; 7: 734 – 735

Z referátového výběru doc. MUDr. J. Drábkové, CSc.

Autor: zpracováno redakčně