Medicína

Baktericidní vlastnost mědi


Kategorie: Aktuality 
12.leden 2009
Studie, provedená v Birminghamu ( UK) se věnovala ověření dávných poznatků, které svědčily o baktericidních účincích některých kovů, například mědi – Cu nebo stříbra – Ag. Baktericidní účinnost mědi byla známa již před více než 4 000 lety, kdy ji v Egyptě užívali ke sterilizaci nejen vody, ale i k léčení ran a zdolávání kožních infekcí. V Řecku byl její baktericidní účinek rovněž znám. Hippokrates ji užíval v léčbě bércových vředů.

V současné době je měď pro svou protizánětlivou vlastnost běžnou složkou mnoha léků i antisepticky účinných přípravků. Z tohoto posledního důvodu mnoho pacientů s revmatoidní artritidou nosí měděné náramky, nákotníčky a přívěsky, aby zmírnili své obtíže a udržovali svou chorobu pod kontrolou nebo ji dokonce zcela vyléčili.

 

Moderně pojatá studie autorů využila dávných úspěchů. Ve vybrané lokalitě byly namontovány měděné úchytky a sedátka na WC; měď nahradila kovová nebo plastová tlačítka na dveřích. Byly instalovány měděné kohoutky u umývadel atd. Studie s protokolem opakovaných epidemiologických kontrol trvala 10 týdnů za běžného provozu a prokázala oproti úvodním stěrům z povrchů snížení patogenů o 90 – 95 %, včetně vymizení meticilin rezistentního stafylokoka (MRSA) a velmi rezistentního kmene E.coli.

 

Jednoduchý postup by bylo vhodné následovat na všech pracovištích včetně lůžkových stanic intenzivní péče, na operačních sálech, infekčních odděleních, která jsou ohrožená nozokomiálními infekcemi.

 

Copper fixtures kill most hospital microbes.

Internet: http://www.HospiMedica.com   Daily Clinical News   26 / 11 / 2008-12-28

 

 

 

Autor: zpracováno redakčně