Zajímavosti

Světová zdravotnická organizace sleduje globálně


Kategorie: Zajímavosti 
10.listopad 2008
WHO uveřejnila výsledky studií a porovnání celkových finančních nákladů vynaložených na léčbu . Studie poukázala na celkové i regionální náklady a dala tak údaje o úmrtích, chorobách a úrazech v regionech – v závislosti na věku, pohlaví obyvatel i vzhledem k národnímu důchodu ve srovnání k roku 2004. Získaná data o úmrtích a chorobách budou podkladem pro předpokládané náklady do dalších let..

Studie obsahuje podrobné detaily deseti nejčastějších způsobů úmrtí u více než 130 chorob a zranění. Dále uvádí:

V celé Africe umírá téměř 9 dětí z 10 na malárii,  9 dětí z 10 na HIV/AIDS a téměř polovina dětí umírá na průjmová onemocnění nebo pneumonii.

Nejčastější příčiny smrti v mnoha zemích jsou pneumonie, srdeční choroby, průjmy, HIV/AIDS a mrtvice. V některých zemích  spíše převládá úmrtnost na srdeční choroby, mrtvice, plicní karcinom, pneumonie a astma bronchiale.

Muži ve věku od 15 do 60 let jsou ve větším riziku  onemocnění než ženy, kupodivu ve stejných věkových kategoriích v různých regionech. Často podléhají srdečním chorobám a zraněním, včetně následků  zranění v důsledku násilné činnosti. Tyto rozdíly jsou  výrazné v porovnání s počty v Latinské Americe, ve střední a východní Evropě.

Depresivní onemocnění zastávají vedoucí postavení v uplynulých letech. Rozpočet na léčbu je ale o 50 % vyšší u žen než u mužů. V mnoha případech a v mnoha zemích stoupá počet uživatelů alkoholu, který patří mezi 10 hlavních  důvodů vedoucích  k pracovní neschopnosti.

Studie a  poskytování informací o výsledcích sledování by měly být strategickým klíčem pro plánování úkolů a přípravě  rozpočtu ve zdravotnickém sektoru jednotlivých zemí.

www.who.int

Autor: zpracováno redakčně