Medicína

Iktová centra v Praze a v České republice


Kategorie: První pomoc 
27.červenec 2007
Horké letní měsíce ohrožují především kardiaky a hypertoniky, u kterých stoupá riziko náhlých příhod. Cévní mozková příhoda (iktus, lidově mrtvice), je v České republice třetí nejčastější příčinou úmrtí, jak jsme již opakovaně psali. Zatímco o koronárních jednotkách je veřejnost většinou dobře informovaná, iktová centra jsou do určité míry opomíjeny. Vznikala sice v průběhu uplynulých deseti let a většinou jsou součástí neurologických oddělení nebo klinik, ale doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc., vedoucí lékař iktového centra 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, koordinátor organizace pražských iktových center však upozorňuje, že ani v těchto centrech není potřebný počet lůžek.

Cévní mozková příhoda je závažné a rozšířené civilizační onemocnění, které se vyskytuje ve dvou podobách. V 80 %  se jedná o mozkový infarkt a ve zbylých 20 procentech o mozkové krvácení. Mozkový infarkt vzniká podobně jako srdeční infarkt uzávěrem tepny. Důsledkem je, že mozková tkáň přestává být zásobena krví a rychle odumírá. Každou minutu zemřou až 2 miliony buněk. Poškození, která vzniká, je obvykle těžké a často trvalé.

Její projevy jsou: náhlá slabost, necitlivost a porucha hybnosti tváře, horní a dolní končetiny na jedné polovině těla (postižený má pocit brnění nebo ztuhlosti tváře, nemůže se usmát, polykat, neovládá např. ruku, dolní končetina podklesává), má potíže s mluvením, špatně se mu píše, nerozumí náhle okolí.

Objevuje se porucha zraku (rozmazané vidění nebo ztráta zraku) buď na jednom oku nebo i na obou. Někdy dvojité vidění. Náhlé problémy s chůzí, závratě, někdy náhlá bolest hlavy.

Projevy cévní mozkové příhody nejsou obvykle provázeny bolestí, což je také jeden z důvodů, proč jsou počáteční příznaky tohoto onemocnění často podceňovány. Nemocní nejsou často schopni sami rozeznat závažnost svého stavu a jsou proto odkázáni na to, že příznaky CMP rozezná spíše jejich okolí.

 

Test pro laiky, jak rychle poznat cévní mozkovou příhodu

Tvář

Požádejte nemocného, aby se usmál, zapískal a ukázal zuby. U člověka s iktem dochází k poklesu ústního koutku. Pokud se nemocný usměje, ústní koutky nebudou symetrické.

Ruce

Požádejte nemocného, aby natáhl ruce před sebe a otočil je dlaněmi dolů. Ochrnutá ruka obvykle rychle klesá.

Řeč

Požádejte pacienta, aby řekl jednoduchou větu, například: „Starého psa novým kouskům nenaučíš.“ Člověk s cévní mozkovou příhodou toho není schopen, nebo bude slova komolit. 

Tyto příznaky mohou být i jen krátkodobé a mohou odeznít do několika minut. I v těchto případech je však zcela nezbytné rychlé ošetření, neboť riziko vzniku náhledné závažné cévní mozkové příhody je velmi vysoké!

Pokud pozorujete tyto příznaky, okamžitě zavolejte Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155. Zdravotnická záchranná služba stabilizuje životní funkce pacienta a podle situace zařídí další. Protože účinná pomoc může být poskytnuta pouze v prvních hodinách, musí být pacient rychle dopraven do nemocnice na specializované neurologické pracoviště, kde mu je poskytnuta komplexní zdravotnická péče.

Pro informaci uvádíme seznam iktových center v Praze:

Všeobecná fakultní nemocnice, Iktové centrum, Kateřinská 30, Praha 2 - 8 lůžek

FN Královské Vinohrady, Iktové centrum, Šrobárova 50, Praha 10 – 5 lůžek

Fakultní Thomayerova nemocnice, Iktové centrum, Vídeňská 800, Praha 4 – 8 lůžek

Fakultní nemocnice Motol, Iktové centrum, V Úvalu 84, Praha 5 – 10 lůžek

Nemocnice Na Homolce, Iktové centrum, Roentgenova 2, Praha 5 –6 lůžek

Ústřední vojenská nemocnice, Iktové centrum, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 – 6 lůžek  

 Bližší informace pro Prahu:

Doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.                                                          

Iktové centrum, Neurologická klinika VFN                                                                                                               

Kateřinská 30, 120 00 Praha 2     

tel: 224 965 12, 606 353 384                                                              

e-mail: jiri.bauer@lf1.cuni.cz                                                               

Iktové jednotky v ČR

Nemocnice se speciálními pracovišti (tzv. iktovými jednotkami), kde se provádí trombolýza, jsou zapojena do evropského monitorovacího systému SITS (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke).

Brno
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Fakultní nemocnice U Sv. Anny, Pekařská 53/55, 625 00 Brno

České Budějovice
Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice

Česká Lípa
Nemocnice Česká Lípa, Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Děčín
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 1, 405 99 Děčín

Frýdek Místek
Frýdek Místek nemocnice, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek

Havířov
Nemocnice Havířov, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov-Město

Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Cheb
Nemocnice Cheb, K nemocnici 17, 350 02 Cheb

Chomutov
Nemocnice v Chomutově, Kochova 1158, 430 12 Chomutov

Jihlava
Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, 589 33 Jihlava

Jindřichův Hradec
Oblastní nemocnice Jindřichův Hradec, U nemocnice 380/III,
377 38 Jindřichův Hradec

Kolín
Oblastní nemocnice Kolín, Žižkova 146, 280 00 Kolín

Liberec
Krajská nemocnice Liberec, Husova 10, 460 63 Liberec

Litoměřice
Městská nemocnice Litoměřice, Žitenická 8, 412 01 Litoměřice

Litomyšl
Nemocnice Litomyšl, J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl

Nové Město na Moravě
Nemocnice Nové město na Moravě, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

Olomouc
Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Opava
Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 86, 746 01 Opava

Ostrava
Městská nemocnice, Nemocniční 20, 702 00 Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava – Poruba, 17. listopadu 1790,
708 52 Ostrava - Poruba
Vítkovická nemocnice, Zálužanského 1192/15, 703 84 Ostrava - Vítkovice

Pardubice
Nemocnice Pardubice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Pelhřimov
Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Plzeň
Fakultní nemocnice Plzeň, Dr. Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň-Bory

Písek
Nemocnice Písek, Čapkova 589, 397 23 Písek

Rychnov nad Kněžnou
Neurocenter Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou

Sokolov
Nemocnice Sokolov s. r. o., Slovenská 545, 356 01 Sokolov

Tábor
Okresní nemocnice Tábor, Tř. Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

Trutnov
Nemocnice Trutnov, M. Gorkého 77, 541 21 Trutnov

Zlín
Baťova krajská nemocnice, Havlíčkovo náměstí 600, 762 75 Zlín

K doplnění informací:

www.mozkovaprihoda.cz

Dle Ami Communications

Autor: zpracováno redakčně