Neplodnost

Neplodnost na internetu a SCAR


Kategorie: Neplodnost 
18.červen 2007
Internet se v současné době stává jedním z nejdůležitějších informačních zdrojů. To se v plné míře týká i zdravotnických informací. Firma Organon uvedla již před 5 lety do provozu server www.neplodnost.cz s cílem poskytnout laické i odborné veřejnosti přiměřené informace o této problematice a možnostech léčby neplodnosti u nás, nabídnout spojení na specializovaná centra asistované reprodukce a další odborníky na reprodukční zdraví a přispět tak k naplnění touhy co největšího počtu nechtěně bezdětných párů po úplné rodině.

Prostřednictvím těchto stránek se lze poradit o specifickém problému s odborníkem, navázat kontakt s dalšími zájemci o tuto problematiku či vstoupit do fascinujícího světa zárodečných buněk a embryí. Jedním z  hlavních cílů je přispět k lepší orientaci v nabídce služeb v oblasti reprodukční medicíny. Proto je zde přehled reprodukčních center, který se skrývá za mapkou republiky, rozdělenou podle krajů.

 

 Horizontálně umístěné menu nabízí rubriky, v nichž lze najít podrobnou informaci o příčinách a algoritmu léčby neplodnosti, základy legislativy či pravidla pro úhradu léků. K nejvyhledávanějším rubrikám patří Diskusní fórum a Poradna , která slouží k cílenému a individuálnímu zodpovězení žádosti tazatele odborníkem. Odpověď odborníka směřuje pouze na adresu tazatele.

 

SCAR - Sdružení center asistované reprodukce (dále jen „SCAR“) bylo založeno v roce 1998. SCAR založila centra asistované reprodukce České republiky za účelem lepší komunikace se státní administrativou a zdravotními pojišťovnami. Prioritním cílem sdružení je nastavit co nejkvalitnější smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami. Dalším krokem je řešení bezprostředních úkolů, změn, vypracování optimálních návrhů a vhodných standardů, která zlepší navrhovaná či připravovaná zákonná ustanovení. SCAR zastřešuje jednotlivá Centra asistované reprodukce a na rozdíl od Sekce asistované reprodukce se zabývá  všemi administrativními úkony v této oblasti, vyjma medicínských.  SCAR globálně zajišťuje styk s veřejností, médii, pojišťovnami a dává tak rámec asistované reprodukci jak z hlediska ekonomického, tak etického. Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami navrhuje takové legislativní postupy, které pomohou na svět většímu počtu zdravých dětí.

 

Autor: zpracováno redakčně