Poruchy spánku

21. březen - Mezinárodní den zdravého spánku-: „Následky neléčené nespavosti


Kategorie: Poruchy spánku 
20.březen 2007
Bohužel nežijeme v době Homérovy Iliady, kdy v dávných časech antické mytologie existoval bůh spánku Hypnos s jedinečnou schopností uspávat všechny živé tvory. A to včetně všech bohů, dokonce i nejvyššího boha Dia. Dnes pro značnou část lidí není spánek samozřejmou a přirozenou součástí každodenního života. Nespavost se stala strašákem moderní civilizace. Narůstající počet pacientů postižených nespavostí nebo nějakou jinou poruchou spánku tuto situaci dokládá.

Na podporu léčení poruch spánku a zdůraznění jejich závažnosti vznikl celosvětový globální projekt o spánku a zdraví - Worldwide Project on Sleep and Health (WWPSH).  Projekt je zaměřen na spánek a jeho poruchy v souvislostí s duševním  i tělesným zdravím člověka a tím na celkovou kvalitu lidského života. Nedílnou jeho součástí se stal  "Mezinárodní den zdravého spánku", který se slaví symbolicky 21. března, tedy v první jarní den, v den jarní rovnodennosti.

Hlavním smyslem a cílem Mezinárodního dne spánku je zvýšení informovanosti především laické veřejnosti o poruchách spánku, ale také o prevenci a možnostech terapie.

Ve spánku strávíme téměř jednu třetinu života, při tom kvalita spánku se výrazně podílí na kvalitě našeho života. Fyziologický spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop, ale i pro řadu metabolických pochodů.

 V současné době zhruba polovina populace naší planety je ohrožena  rizikem vzniku poruchy spánku (30 – 40 %).

Poruchy spánku a bdění přispívají výraznou měrou k nárůstu pracovních i mimopracovních úrazu. Podílejí se na nárůstu celkových zdravotních nákladů (vyšší spotřeba zdravotní péče – častější návštěvy lékaře). Vedou k omezení v pracovním zařazení, využití volného času, často  i ke komplikacím v rodinném životě. 

U lidí, trpících poruchou spánku je rovněž vyšší výskyt dalších nemocí a chorob: např. 2x vyšší výskyt ischemické choroby srdeční, 2x vyšší výskyt onemocnění GIT (poruch gastrointestinálního – žaludečního a střevního traktu) , 2x vyšší výskyt vertebrogenních (páteřních) onemocnění, 3x více souběžných bolestí hlavy,  4x více depresí. Poruchy spánku snižují imunitu.

U neléčené nespavosti se všechny  tělesné problémy či duševní schopnosti zhoršují. Únava z nedostatku pravidelného spánku nebo pokles pozornosti zaviní 20 - 30 %  všech silničního nehod. Přesto lidé potíže podceňují a nejdou za lékařem.

Mezi hlavní příznaky nespavosti patří potíže s usínáním, přerušovaný spánek (časté probouzení během noci), předčasné probouzení brzy ráno a celkově neosvěžující spánek. Lidé trpící nespavostí si často stěžují na sníženou čilost během dne v důsledku nedostatku spánku. Nejběžnějším problémem je pro ně únava a ospalost ráno při vstávání. Během dne pak udávají únavu, malátnost, nebo zhoršenou koncentraci.

Chronická nespavost trvá déle než měsíc, téměř dvakrát tolik lidí trpí přechodnou nespavostí,  která má tendenci se opakovat za určitých okolností, např. když spí  pacient mimo domov nebo pokaždé, když se nachází ve stresové situaci. Spouštěčem přechodné nespavosti je často psychická zátěž, akutní nemoc nebo změna spánkového režimu.

Správné spánkové návyky souvisí s celkovým životním stylem a měly by být stěžejním krokem v boji s nespavostí. I když se tyto návyky řídí několika jednoduchými pravidly, které většinu z nich každý zná, přesto bývá jejich úloha stále podceňována. Namísto toho se stále více rozšiřuje tzv. samoléčba a roste procento lidí, kteří volí svévolné užívání léků na spaní a různých potravinových doplňků bez odpovídající lékařské konzultace

Nespavost je onemocnění, které se projevuje v mnoha podobách a může mít mnoho příčin. Včasná diagnóza a správná terapie nespavosti vyžaduje aktivní lékařskou péči a spolupráci pacienta.

V České republice se poruchami spánku tzv. „spánkovou medicínou“ zabývá několik specializovaných pracovišť, z nichž hlavním je Centrum pro poruchu spánku a bdění na Neurologické klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Centra provozují pro laickou veřejnost internetové stránky s názvem www.nespavost.cz

a také každé úterý a čtvrtek od 15 do 17.30 hod. informační linku 800 182 571.

Dle informací Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

Autor: zpracováno redakčně