Žena a zdraví

Poruchy příjmu potravy


Kategorie: Žena a zdraví 
16.březen 2007
Centrum pro poruchy příjmu potravy – nedílná součást Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze se orientuje na komplexní léčbu všech diagnóz spektra poruch příjmu potravy, především mentální anorexie (nechutenství)a bulimie (nezvladatelná chuť k jídlu). Poruchy, jejichž etiologie není vždy prokazatelná jsou natolik závažné, že vždy vyžadují intervenci odborníků, jak zaznělo na tiskové besedě v březnu 2007 v Praze za přítomnosti mj. prof. MUDr Jiřího Rabocha,DrSc., přednosty Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha a doc. MUDr. Hany Papežové, CSc., z Centra pro poruchy příjmu potravy 1. LF UK.

Onemocnění je doménou především mladých žen a dívek, jejichž ideálem se stává extrémně štíhlý vzor dokonalé krásy, pro který jsou ochotné obětovat své zdraví. Současná situace dokonce donutila americkou Akademii pro poruchy příjmu potravy obrátit se na módní tvůrce a další profesní skupiny, které se na propagaci extrémně štíhlé postavy podílejí dopisem, který pro zajímavost předkládáme v plném znění.

 

Módním časopisům, módním domům:

 

Vážená paní, vážený pane,

v reakci na nedávná úmrtí modelek na celém světě se Akademie pro poruchy příjmu potravy (dále jen AED), přední mezinárodní profesionální organizace pro léčbu, výzkum a vzdělávání rozhodla svolat pracovní skupinu k vypracování doporučených postupů, chránící fyzické i duševní zdraví modelek. Navržená doporučení byla rozeslána do módních časopisů a domů v několika zemích a přeložena do pěti jazyků.

Naším záměrem je dialog s vůdčími osobnostmi módního světa. Rádi bychom iniciovali realizaci praktických opatření, která mohou zachránit lidské životy.

 

Dr. Eric van Furth, president AED a vedoucí Centra pro poruchy příjmu potravy (Center for Eating Disorders Ursula in Leidschendam, Holandsko) uvádí:

„Příliš mnoho modelek zemřelo na následky poruch příjmu potravy. Tato doporučení by měla módní průmysl podnítit k převzetí zodpovědnosti za fyzické i duševní zdraví modelek. Nedávná tragická úmrtí upozorňují na naléhavou nutnost komplexních opatření.“

Na vzniku poruch příjmu potravy se podílejí genetické i environmentální faktory, zahrnující sociokulturní vlivy včetně módním průmyslem vyzdvihovaného extrémně štíhlého ideálu ženské krásy.

 

Dr. Cynthia Bulik, významná profesorka, zabývající se léčbou poruch příjmu potravy, ředitelka Programu pro poruchy příjmu potravy psychiatrického oddělení na North Carolina University, Chapel Hill School of Medicine, vyzývá módní průmysl k dialogu slovy: „Dodržováním doporučených postupů AED mohou být zachráněny lidské životy.“

Jsme otevřeni každé diskusi o navržených postupech.

 

 

Akademie pro poruchy příjmu potravy (AED)* doporučuje módnímu průmyslu následující postupy:

 

 • Stanovit limit šestnáct let jako nejnižší věk modelek, a tím zmírnit tlak ultra-štíhlého kritéria ženské krásy na dívky v adolescenci.

 

 • Přijmout limit minimálního BMI (Body Mass Index) 18.5 kg/ m2 pro ženy a muže starší 18ti let. Podle tohoto kritéria by například modelka měřící 175 cm musela vážit více než 57.3 kg, protože váha spadající pod tento limit je Světovou zdravotnickou organizací považována za podváhu.
 • Pro modely a modelky ve věkovém pásmu 16 – 18 let stanovení minimálního BMI odpovídajícímu desátému percentilu BMI pro daný věk a pohlaví (váha spadající pod tento limit je považována Centrem pro kontrolu nemocí za podváhu). Budeme-li toto kritérium aplikovat například na šestnáctiletou modelku, požadované minimální BMI bude 17.4 kg/m2 (u mužského modelu 17.7 kg/m2). Šestnáctiletá modelka vysoká 175 cm by podle tohoto pravidla měla vážit nejméně 53.3 kg.

 

 • Zavedení nezávislých lékařských osvědčení potvrzujících, že zájemci o práci v modelingu netrpí poruchou příjmu potravy nebo podobnou zdravotní komplikací (viz dále)

 

 • Cíleně vyhledávat modelky, u nichž je indikována lékařská pomoc, a nabízet jim vhodná a citlivá řešení.

 

 • Ve všech odvětvích módního průmyslu odrazovat od nevhodných způsobů regulace váhy, jakými jsou např. záměrně vyvolávané zvracení, používání laxativ, diuretik a léků na hubnutí. Zvyšovat vzdělávací iniciativy zaměřené na studující se zájmem o práci v modelingu, na profesionální modelky, jejich agenty a zaměstnavatele tak, aby byla omezena mnohočetná zdravotní rizika nezdravých způsobů kontroly tělesné hmotnosti.

 

 • Zabezpečovat vzdělávací aktivity zacílené na zájemce o práci v modelingu, na profesionální modelky a modely a jejich agenty a zaměstnavatele a zejména šířit informace o mnohočetných zdravotních rizicích vyplývajících z nízké váhy a omezeného příjmu výživy. Mezi tato rizika mimo jiné patří: nepravidelná nebo chybějící menstruace, zpomalený či nepravidelný srdeční tep, narušená elektrolytová rovnováha, závratě, mdloby, náhlé srdeční selhání a dále dlouhodobé zdravotní komplikace včetně osteoporózy, depresí a poruch reprodukčních funkcí.

 

 • Zvýšit komunikaci s reklamními agenturami a podnítit obsazování reklamních kampaní modelkami vizuálně odpovídajícími svému věku a realitě. Omezovat nepřirozené počítačové úpravy vizáže modelek v časopisech určených pro dospívající a adolescenty.

 

 • Zcela zakázat technologie sloužících k manipulaci s fotografiemi, které uměle zeštíhlují postavy modelek.

 

 • Na módních přehlídkách i fotografiích prezentovat modelky všech typů postav a konfekčních velikostí. Tímto přístupem, který by naplno využil rozmanitosti módy, rozšířit všeobecné vnímání lidské krásy o muže a ženy rozdílných somatických typů.

 

 • Šířit mezi zájemci o modeling, modelkami a širší veřejností výše zmíněné informace o taktikách reklamního průmyslu.

 

 • Spolupracovat s politiky, investory a organizacemi zabývajícími se poruchami příjmu potravy.

 

 • Tato mediální zpráva je rozesílána AED (Academy for Eating Disorders -Akademií pro poruchy příjmu potravy). AED je mezinárodní, mezioborovou profesionální organizací s více než 1400 členy z celého světa. AED podporuje výzkum, účinné léčebné metody a prevenci poruch příjmu potravy. AED poskytuje vzdělávání, trénink a forum pro spolupráci a dialog mezi profesionály. Pro další informace o AED, o poruchách příjmu potravy a o „Worldwide Charter for Action on Eating Disorder, můžete navštívit http:// www.aedweb.org
Autor: zpracováno redakčně