Nové knihy

Renata Červenková: Celiakie


Kategorie: Nové knihy 
26.únor 2007
Celiakie je onemocnění, jehož podstatou je nesnášenlivost glutenu, respektive jeho složky gliadinu na imunologickém podkladě. Onemocnění začíná častěji v dětství, někdy však i v dospělosti. Uplatňují se vlivy genetické. Projevuje se průjmy, hubnutím, někdy se objevují i kožní změny. Průběh choroby je kolísavý, různě těžký, lehčí formy mohou ujít pozornosti. V každém případě se jedná o chorobu, která provází nemocného celý život a také celoživotně vyžaduje dietu s vyloučením lepku.

Autorka v útlé knížečce líčí strastiplnou pouť od poznání choroby až do přijetí diagnózy, smíření se s ní a vítězstvím nad nemocí tím, že se pacientka – její dcera – naučila s onemocněním žít. V odborné spolupráci se specialistou gastroenterologem vznikla publikace, která velice poutavou formou přináší odborný pohled a vysvětluje podstatu onemocnění, její projevy, možnosti dalších komplikací i léčbu.

Cenné jsou informace o potvrzení diagnózy, nutnosti dodržování bezlepkové stravy – a to po celý život. Text je prokládán tabulkami, glosami „ze života“,  zajímavostmi z historie medicíny a současnými poznatky.

Velice cenná je kapitola o integraci pacientů do společnosti nazvaná výstižně „O riziku výlučnosti“, kde se projevila především milující matka v ohromujícím a téměř geniálním doporučení: zařídit všechno tak, aby vašeho malého celiaka nikdy nenapadlo, že by byl něco víc nebo míň než jeho vrstevníci. A proč taky, když je dočista stejný?

Praktické rady, informace o označení  bezlepkových potravin, nabídka trhu, kuchařky bezlepkových diet i seznam svépomocných pacientských organizací jsou součástí publikace a jejím nanejvýš vhodným doplněním.

Originální je také „první cizojazyčná pomoc“, ve které autoři ve 13 jazycích dávají stručnou informaci o tom, co pacient nesmí jíst – jako informaci pro stravování na cestách.

Publikace je přehledná, čtivá a provázená velkým optimismem člověka,  který prožil, poučil se a zjistil, že důkladnou informací o nemoci, přijetím její podstaty nad ní zvítězil. Svou zkušenost záslužně předává dál.

Autor: zpracováno redakčně