Žena a zdraví

Díky léčbě neplodnosti se narodilo již 3 milióny dětí


Kategorie: Těhotenství 
27.červen 2006
Od narození prvního dítěte z IVF ( in vitro fertilization – tzv. dítě ze zkumavky) uplymulo již téměř třicet let. Od té doby se pomocí léčby neplodnosti narodily již 3 milióny dětí. Prvním dítětem narozeným z IVF byla Louise Brownová z Velké Británie. Zatímco v roce 1989 se díky technologiím asistované reprodukce ročně narodilo 30 000 dětí, v roce 2002 to bylo již 200 000 dětí.

Vzhledem k tomu, že v dnešní době rodiče v rozvinutých zemích často narození dítěte odkládají, dá se předpokládat, že počet dětí narozených pomocí léčby neplodnosti spíše poroste.

 

Léčba neplodnosti je nejdostupnější v Izraeli, kde je zcela zdarma a v Dánsku, kde je nejvyšší počet  porodů dětí počatých pomocí metod asistované reprodukce. Celkem 56% všech asistovaných reprodukcí je v Evropě a téměř polovina již je prováděna ve Spojených Státech, Německu, Francii a Velké Británii.

 

Postupem času dochází u IVF ve snaze snížit počet mnohočetných těhotenství k poklesu počtu oplodněných embryí přenesených do dělohy matky.

 

Reuters Health on line

Autor: MUDr. Sylva Šebková