Úrazy dětí

Nejčastější příčiny nehod v silničním provozu


Kategorie: Úrazy dětí 
19.červen 2006
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je rychlost největším zabijákem v silničním provozu. Je celosvětově nejčastější příčinou usmrcení a těžkých zranění v důsledku dopravních nehod, jak uvádí materiál Regionální úřadovny pro Evropu Světové zdravotnické organizace (WHO EUROPE) „Call to Action – Key Messages from the WHO Report : Preventing Road Traffic Injury: A Public Health Perspective for Europe“1).

 

Rychlost vozidla

 

Zpráva uvádí následující :

 

     Průměrné zvýšení rychlosti o 1 km/h zvyšuje riziko dopravní nehody s újmou na zdraví o 3 %,

 

     u vážných dopravních nehod zvýšení rychlosti o 1 km/h zvyšuje riziko usmrcení nebo těžkého zranění o 5 %,

 

     již jízda o 5 km/h nad rychlostní limit 60 km/h vyústí ve zvýšení relativního rizika  nehody s újmou na zdraví takovým způsobem, jako je řízení s alkoholem v krvi ve výši 0,05 g/dl,

 

     při rychlosti 80 km/h je pro spolujezdce v osobním automobilu pravděpodobnost usmrcení 20x vyšší než při jízdě 32 km/h,

 

     pravděpodobnost být usmrcen jako chodec se 8x zvyšuje v závislosti na zvyšující se rychlost vozidla ze 30 na 50 km/h,

 

     chodec má 90% šanci přežít střet s vozidlem jedoucím rychlostí 30 km/h a menší, ale jeho šance přežít se při rychlosti vozidla 45 km/h a vyšší snižuje na polovinu.

 

            Pokud by se v Evropě podařilo snížit průměrnou rychlost vozidel o 3 km/h přineslo by to roční úsporu 5000 – 6000 usmrcených a snížení počtu dopravních nehod ročně až o neuvěřitelných 140 000, což ve finančním vyjádření znamená úsporu 20 miliard EU ročně.

 

 

Uvedené skutečnosti zdůrazňují mj. také nutnost používat dětské zádržné systémy (autosedačky2), protože dle propočtů např. střet vozidla s pevnou překážkou při rychlosti 50 km/h odpovídá pádu dítěte z výšky 10 metrů, nebo 8leté dítě o hmotnosti 30 kg je při nárazu v rychlosti 50 km/h vymrštěno vpřed silou odpovídající 25 násobku jeho hmotnosti, tj. přibližně 750 kg, nehledě k tomu, že již náraz vozidla při rychlosti 15 km/h může být pro dítě, které není v zádržném systému (autosedačce) smrtelné!

 

Zdroj:  1) Call to Action – Key Messages from the WHO Report : Preventing Road Traffic Injury: A Public Health Perspective for Europe, WHO EUROPE, Kodaň, 2004.

 


Zdroj: 2) ETSC Fact Sheet: Promoting Child Safety Restraints, Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC), Brusel, 2006

 

 

Nehody z důvodů nedodržení bezpečné vzdálenosti

 


Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem patří podle statistiky nehod v silničním provozu policie ČR dlouhodobě k druhé nejčastější příčině dopravních nehod řidičů motorových vozidel. Tato příčina se stabilně umísťuje na druhém místě z deseti nejčetnějších příčin nehod řidičů .

Následky těchto nehod jsou oproti nepřiměřené rychlosti jízdy mírnější, ale přesto jsou častou příčinou  závažných řetězových nehod na dálnicích.

Přehled o vývoji dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel z důvodu nedodržení bezpečné vzdálenosti podává následující tabulka.

 

Počet nehod zaviněných z důvodu nedodržení bezpečné vzdálenosti

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Počet nehod

30077

28691

30065

31813

30912

30680

 

 

Dopravní nehody na území hlavního města Prahy – vývoj za posledních 10 let

 

Rok

Počet nehod

Usmrceno

1996

38091

85

1997

39479

90

1998

42141

65

1999

44192

74

2000

40560

80

2001

34195

67

2002

35888

82

2003

35589

65

2004

29598

56

2005

33349

61

 

 

 

 

Autor: zpracováno redakčně