Úrazy dětí

Povolenou rychlost v obci stále překračují řidiči i cyklisté!


Kategorie: Úrazy dětí 
18.červen 2006
V rámci aktivit Národních dnů bez úrazů, které probíhaly po celé České republice od 1. června do 11. června 2006 pod záštitou kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČR, provedlo Ministerstvo vnitra a deník MF Dnes orientační průzkum dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v okolí škol v Praze a v Černošicích.

  

Ve čtvrtek 8. června 2006 byla provedena v ranních hodinách ve spolupráci s německou společností ESO GmbH, která pro akci poskytla optické měřící a záznamové zařízení, celkem tři měření, a to v Žernosecké ulici v Praze 8, Jeremenkově ulici v Praze 4 a v Černošicích. Lokality byly vybrány s ohledem na přítomnost škol a vyšší pohyb dětí. Nejvyšší dovolená rychlost  (ve všech místech měření) je stanovena na 40 km/h.

 

Výsledky měření byly neradostné – i přes kvalitní dopravní značení, upozornění na přítomnost škol jak svislým, tak i vodorovným značením. Žel, ani projíždějící cyklisté stanovený rychlostní limit ve valné většině nedodržovali.

 

V Jeremenkově ulici v Praze jsou řidiči upozorněni na měření radarem dokonce výraznou tabulí! V lokalitě je viditelně umístěn stacionární radar, respektive jeho box. Téměř polovina řidičů v měřených lokalitách jela rychlostí více než 50 km/h. Smutný rekord vytvořil řidič, jedoucí  rychlostí  72 km/h. Paradoxem je, že v Jeremenkově ulici byl měřícím zařízením zaznamenán i cyklista, jedoucí rychlostí 46 km/h.

 

Zarážející je, že při rozboru záznamů z měření vyplývá, že více než třetina řidičů nepoužívá bezpečnostní pás a není málo ani těch, kteří překročili nejvyšší dovolenou rychlost a při tom za jízdy telefonovali.

V rámci akce bylo provedeno i ukázkové měření pro odbornou veřejnost na pražské magistrále před nájezdem na Nuselský most. Výsledky byly více než tristní – z 202 kontrolovaných řidičů 173 překročilo stanovenou rychlost 50 km/h, což znamená, že každý 1,6 řidič nerespektoval pravidla silničního provozu.

 

Orientační měření v okolí škol bylo první akcí svého druhu za použití optického měřícího zařízení v ČR a potvrdilo nutnost věnovat se problematice dohledu nad dodržováním nejvyšší dovolené rychlosti také  v okolí škol  kompetentními orgány jak státní správy, tak i samosprávy.

Dle informací MDČR a MVČR

Autor: zpracováno redakčně