Cestování

Bezpečnost silničního provozu je trvalý úkol všech států!


Kategorie: Cestování 
10.červen 2006
Ve dnech od 23. do 29. dubna 2007 se uskuteční 1. Globální týden bezpečnosti silničního provozu Organizace spojených národů (OSN), který je připravován ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími agenturami Organizace spojených národů, jako je například UNICEF.

 

V současné době je připravována resoluce, která  navrhuje vládám členských států OSN:

 

n     definovat a naplánovat aktivity, které budou prováděny v rámci Globálního týdne bezpečnosti silničního provozu OSN a budou zaměřeny na dopravně bezpečnostní problémy mladých účastníků silničního provozu,

 

n     zajistit účast  všech ministerstev a vládních a nevládních organizací zabývajících se bezpečností silničního provozu, místních samospráv a médií na aktivitách prováděných v rámci Týdne,

 

n     v co nejvyšší míře zajistit publicitu Týdne včetně zajištění prolinků v rámci sítě INTERNET s www stránkou Týdne Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN).

 

            Cíle Globálního týdne bezpečnosti silničního provozu OSN:

 

n     vyšší příspěvek státních a místních orgánů a institucí a nevládních organizací ke zvýšení bezpečnosti mladých účastníků silničního provozu,

 

n     ochrana dětí v silničním provozu a propagace lepšího chování vůči mladým účastníkům silničního provozu,

 

n     zvýšení pozornosti účastníků silničního provozu a nejširší veřejnosti na rizika pro mladou generaci spojená s jejich pohybem v silničním provozu,

 

n     propagace bezpečnosti silničního provozu

 

Strategie na globální úrovni bude vyjádřena společným sloganem a logem Týdne.

 

            Na mezinárodní úrovni jsou plánované následující aktivity:

 

n     výstavy, výtvarná soutěž ve spolupráci s UNICEF

n     vydání poštovní známky OSN

n     vytvoření samostatných www stránek Globálního týdne bezpečnosti silničního provozu na serveru Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů

n     vydání brožury

 

            Na úrovni členských států Organizace spojených národů jsou doporučovány v rámci Globálního týdne bezpečnosti silničního provozu OSN následující aktivity:

 

n     kampaně zaměřené na cílovou skupinu mladých účastníků silničního provozu s ohledem na jejich specifické problémy (například mladí řidiči, mladí lidé a jízda nepřiměřenou rychlostí, mladí lidé a alkohol, bezpečná cesta do školy, dítě jako spolujezdec v automobilu, mladí cyklisté atd.).

 

            Globální týden bezpečnosti silničního provozu OSN vychází z rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů číslo A/RES/58/9 o globální krizi v bezpečnosti silničního provozu z 19. listopadu 2003 a ze zprávy generálního tajemníka OSN o globální krizi v bezpečnosti silničního provozu (A/58/228), kterou přednesl na Valném shromáždění OSN dne 30. října 2003.

 

            Globální týden bezpečnosti silničního provozu OSN je první akcí svého druhu, která navazuje na předchozí čtyři Týdny bezpečnosti silničního provozu v regionu Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), a do kterých se aktivně zapojila i Česká republika.

Poprvé se do tohoto celosvětového projektu aktivně zapojuje Světová zdravotnická organizace (WHO) v rámci svých aktivit zaměřených na prevenci úrazů v oblasti silničního provozu (Světový den zdraví WHO v roce 2005, Pětiletá strategie prevence úrazů v silničním provozu WHO a podobně).

 

Z materiálů EHK OSN TRANS/WP.1/2005/21 a ECE/TRANS/2006/10 a materiálů Valného shromáždění OSN A/58/228 a A/RES/58/9 Ing. Jaroslav Hořín, MD ČR

OW

Autor: zpracováno redakčně