Medicína

Význam inovativních léků


Kategorie: Léčiva 
26.květen 2006
Ačkoliv dle údajů Světové zdravotnické organizace neumíme stále léčit tři čtvrtiny z téměř 30 000 známých nemocí, mnohá závažná onemocnění je možné dnes léčit moderními léky, které zcela změnily život pacientů uvedla při TK Mgr. Jana Mikotová, výkonná ředitelka MAF 25. 5. 06 v Praze..

Léky změnily život pacientů se srdečními a cévními chorobami, s duševními poruchami, s poruchami metabolismu i neurologicky nemocným. Kombinované přípravky umožnily astmatikům návrat do plnohodnotného života, další přípravky radikálně zvýšily šance na přežití u některých druhů leukémie i na úspěšnou terapii nádorových onemocnění včas diagnostikovaných.

 

Za léčebnými úspěchy posledních 50 let stojí především vývoj léků - farmaceutické inovace.

Jsou to především antibiotika, vakcíny, objev monoklonálních protilátek pro lepší přijetí orgánu při transplantaci, interferony, vývoj ACE inhibitorů, nové typy  anestetik, nové generace antidepresiv a další.

 

Význam inovativních léků demonstroval mj. doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., z Neurologického oddělení Nemocnice Na Františku na změnách v léčbě epilepsie. Epilepsie je poměrně časté záchvatové onemocnění s nejrůznějšími projevy (výskyt téměř 1 % populace – maximum v dětství a následně opět ve starším věku, zejména nad 65 lety).

Při léčbě se dosahuje kompenzace onemocnění u relativně vysokého počtu pacientů (70 – 80 % případů). Klíčovým momentem je, (zvláště u tzv. pacientů rezistentních na léčbu), aby nemocní byli včas  a správně diagnostikováni. Cílem terapie již není jen potlačení záchvatů, ale především optimální kvalita života nemocných. Nová generace antiepileptik se vyznačuje větší bezpečností a lepší snášenlivosti dlouhodobé léčby.. Tyto léky navíc příznivě ovlivňují psychiatrickou komorbiditu (depresi, útlum, poruchy soustředivosti, kolísání nálad apod.), což pochopitelně tzv. klasická antiepileptika neuměla.

 

Obdobná situace je u diabetu – cukrovky. V České republice trpí diabetem až 9 % obyvatel a výskyt onemocnění stoupá, jak uvedl na tomto setkání doc. MUDr. Milan Kvapil,CSc., přednosta Interní kliniky ve FN Motol. Diabetes mellitus je soubor příznaků, který se rozvíjí na základě nedostatečného působení inzulinu V organismu dochází z tohoto důvodu ke zvýšené hladině cukru - hyperglykemii, která je pro organismus toxická. Léčba spočívá v injekčním podávání inzulinu. Proto také v oblasti farmakoterapie cukrovky se vývoj zaměřuje především na hledání nových moderních perorálních antidiabetik, které zlepšují působení inzulínu ve tkáních.  Požadavky na tyto preparáty jsou vysoké. Musí působit dostatečný pokles krevního cukru (glykémie), snižovat resistenci na inzulin, optimalizovat tělesnou váhu a příznivě působit na další rizika (zrak, kůže, neurologické komplikace, srdečně cévní komplikace a další). Některé inovativní velice nadějné léky se již dostávají do poslední fáze klinických zkoušek. Také jejich přínos pro kvalitu života diabetiků bude nevyčíslitelný.

Autor: zpracováno redakčně