Hyperaktivita

Odstranění adenoidních vegetací zlepšuje chování dětí


Kategorie: Hyperaktivita 
14.duben 2006
Vědci zjistili, že odstranění adenoidních vegetací pomáhá dětem s problémy s chováním a pozorností ( včetně ADHD - attention-deficit hyperactivity disorder). Výsledky studie byly uveřejněny v dubnovém čísle časopisu Pediatrics.

Do studie bylo zahrnuto celkem 78 dětí, u kterých byly odstraněny adenoidní vegetace a 27 dětí z kontrolní skupiny. Již dříve bylo známo, že děti s noční spánkovou apnoí ( pauzy v dýchání) mají často problémy s chováním.

Výsledky studie ukázaly, že ve srovnání s kontrolní skupinou byly děti indikované k odstranění vegetací častěji hyperaktivní a měly problémy s chováním. U 22 dětí indikovaných k operaci a pouze u dvou z kontrolní skupiny bylo diagnostikováno ADHD.

Za  rok po operaci bylo tato porucha pozornosti přítomna pouze u 11 z 22 dětí. Podle vědců je příčinou ADHD a problémů s chováním porucha spánku způsobená zvětšenou adenoidní vegetací. V některých případech proto operace pomůže zlepšit pozornost a chování těchto dětí.

NY Times on line

Autor: MUDr. Sylva Šebková