Bolesti hlavy

Chronické bolesti hlavy bývají u adolescentů nedostatečně léčeny


Kategorie: Bolesti hlavy 
17.březen 2006
Doktor Shuu-Jiun Wang se svými kolegy z Taipei Veterans General Hospital v rámci studie zjistili, že chronické bolesti hlavy bývají u adolescentů nedostatečně léčeny. Výsledky studie vědci uveřejnili v časopisu Neurology.

Chronické bolesti hlavy jsou u adolescentů relativně rozšířeny. Ve skutečnosti více než 2 % dívek v tomto věku trpí chronickými bolestmi hlavy. Nicméně profylaktická léčba je v této věkové skupině spíše vzácná.

 

Do studie bylo zahrnuto celkem 7900 adolescentů. Chronické bolesti hlavy byly definovány jako bolest hlavy s frekvencí nejméně 15 dní v měsíci nejméně 2 hodiny denně po dobu více než  3 měsíců. U této skupiny adolescentů splňovalo celkem 122 osob (1,5%) kritéria pro chronické bolesti hlavy. 32 bylo chlapců ( 0,8%) a 90 děvčat ( 2,4%).

 

Nejčastějším typem bolesti byly chronické tenzní bolesti hlavy ( v 65,6%). Z celkového počtu adolescentů s bolestmi hlavy byla u 82 (67%) přítomna migréna. Výsledky studie ukázaly, že 50 adolescentů ( 41%) tyto bolesti konzultovali se svým praktickým lékařem, pouze šest ( 5%) konzultovalo své problémy s neurologem. Pouze u jednoho pacienta byla předepsána profylaktická léčba.

 

Neurology 2006;66:193-197.Autor: MUDr. Sylva Šebková