Horečka

Střídání paracetamolu s ibuprofenem je při léčbě horečky u dětí nejlepší


Kategorie: Horečka 
01.březen 2006
Izraelští vědci zjistili, že pro kontrolu horečky u dětí je nejlepší střídat paracetamol s ibuprofenem. Výsledky studie vědci uveřejnili v únorovém čísle časopisu Archives of Pediatric & Adolescent Medicine.

Pro zjištění účinků antipyretik vědci sledovali 464 dětí ve věku od 6 do 36 měsíců s horečkou. Děti byly rozděleny do skupin léčených samotným paracetamolem (12,5 mg/kg na dávku každých 6 hodin), nebo samotným ibuprofenem (5 mg/kg na dávku každých 8 hodin), nebo kombinací obou antipyretik střídavě každé 4 hodiny po dobu 3 dnů. Sledovanými parametry byla tělesná teplota, množství podaných léků proti horečce, celková doba léčby a počet návštěv na pohotovosti.

 

Výsledky studie ukázaly, že ve srovnání s ostatními skupinami byla ve skupině s kombinací těchto dvou antipyretik u dětí nižší průměrná tělesná teplota, rychlejší pokles teploty, menší spotřeba léčiv a menší počet ošetřovacích dnů. Počet návštěv na pohotovosti a komplikací byl ve všech skupinách obdobný.

 

Vědci uvedli, že kombinace obou léků proti horečce( paracetamol - 12,5 mg/kg na dávku a ibuprofen  - 5 mg/kg na dávku) podávaných střídavě po 4 hodinách je při kontrole horečky u dětí více účinná než podávání jen jednoho léku.

 

Arch Pediatr Adolesc Med. 2006;160:197-202

 

Autor: MUDr. Sylva Šebková