Bylinky

Mírná konzumace alkoholu snižuje riziko diabetu u starších žen


Kategorie: Bylinky k léčbě diabetu 
09.leden 2006
Doktor Michiel L. Bots se svými kolegy z University Medical Center Utrecht zjistil, že mírná konzumace alkoholu má u starších žen ochranný účinek před diabetem 2. typu. Výsledky studie vědci uveřejnili v prosincovém čísle časopisu Diabetes Care.

Do studie bylo zahrnuto celkem 16 300 žen ve věku od 49 do 70 let bez diabetu, které byly sledovány po dobu 6,2 let. Během tohoto období byl u 760 žen diagnostikován diabetes mellitus.

 

Výsledky studie ukázaly, že ve srovnání se ženami zcela abstinujícími, měly ženy konzumující 5-30 g alkoholu týdně nižší riziko diabetes mellitus. Pro představu bylo v článku uvedeno, že 10 gramů alkoholu odpovídá 1 standartnímu drinku. Vědci uvedli, že nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi různými druhy alkoholických nápojů.

 

Diabetes Care 2005;28:2933-2938.

Autor: MUDr. Sylva Šebková