Léčiva

Léčba non-hodgkinského lymfomu


Kategorie: Léčiva 
17.listopad 2005
Lymfomy jsou v České republice šestým nejčastějším zhoubným nádorem a pátou nejčastější příčinou úmrtí. Jejich četnost každoročně stoupá. Jedná se o skupinu nádorových onemocnění postihující buňky imunitního systému (T nebo B lymfocytů), lymfatických tkání – lymfatické uzliny, slezinu, játra a kostní dřeň. Patří sem Hodgkinův lymfom a mnohočetná skupina tzv. non-hodgkinských lymfomů.

Léčba u non-hodgkinských lymfomů se provádí cytostatiky (jedním nebo více druhy), radioterapií a transplantací kostní dřeně. Náklady stoupají, ale léčbou se zlepšuje výhled nemocných. Moderní léčbu dnes představují tzv. monoklonální protilátky, které mají schopnost se cíleně navázat na antigen na povrchu nádorové buňky a po navázání způsobit její destrukci. Provádí se již v USA,  v některých zemích EU, nyní se dostává tato léčba i do České republiky.

 

Nový přístup představuje v současnosti radioimunoterapie. Na monoklonální protilátku je navázán radioaktivní zářič, který působí cíleně v místě nahromadění nádorových buněk.

Na tiskové besedě konané 15. 11. v Praze byl představen nový radioimunoterapeutický přípravek (ibritumomab tiuxetan fy Schering) indikovaný k léčbě dospělých pacientů s pozitivním folikulárním lymfomem, u kterých dosavadní terapie selhala. Jedná se o monoklonální protilátku specifickou pro antigen CD 20, přítomný na povrchu maligních i normálních  B lymfocytů.

Monoklonální protilátka je označená radioaktivním yttriem a váže se specificky na cílové buňky i buňky v nejbližším okolí..

Podává se ambulantně u přísně indikovaných pacientů, tč. jen na Oddělení nukleární medicíny FN v Olomouci, bez nutnosti následné hospitalizace a bez izolace pacienta, neboť záření je dobře absorbováno.

Více na: www.lymphohelph.cz

              www.hematology.cz

 

Autor: zpracováno redakčně