Terapie a prevence chřipky

Prevence chřipky


Kategorie: Terapie a prevence chřipky 
17.listopad 2005
Spočívá v posilování imunity jedince (životospráva, pestrá strava, otužování, dostatek fyzické aktivity, pobyt na čerstvém vzduchu, suplementace vitaminy a minerály, užívání imunomodulačních přípravků).
 Účinnou prevencí je očkování, které se má provádět minimálně jednou za dva roky. Očkování není povinné, ale je doporučováno. Pro některé skupiny občanů je očkování nanejvýš potřebné (starší 65 let, pacienti v domovech důchodců, léčebnách dlouhodobě nemocných, nemocní kardiaci, diabetici, pacienti s imunologickými poruchami - chrání až v 70 %). (www.hygpraha.cz).  Pro současnou situaci je dobré připomenout, že neexistuje očkování proti „ptačí chřipce“. Pokud je doporučováno očkování, tak především ohroženým skupinám obyvatel, jak bylo uvedeno,  a to proto, aby se snížila možnost mutace stávajících chřipkových virů s novým typem viru H5N1.

 Očkování dětí se běžně neprovádí a očkují se jen děti s  chronickými nemocemi. Zavedení protiepidemických opatření (zákaz shromažďování, omezení provozu škol, sportovních akcí apod. je nedílnou součástí preventivních opatření a vyhlašuje je při vzniklé epidemii hygienik.

Autor: zpracováno redakčně