Historický vývoj chřipky

Výskyt, šíření a historie chřipky


Kategorie: Historický vývoj chřipky 
12.listopad 2005
Chřipka je známa prakticky od té doby, kdy lidé domestikovali některá zvířata (nejčastěji husy, slepice, vepře). Chřipkový kmen se totiž tvoří při ošetřování a pěstování těchto zvířat. Větší nebezpečí proto vzniká v zemědělských oblastech, např. v zemích jihovýchodní Asie. V těchto lokalitách čas od času virus chřipky zmutuje, adaptuje se na člověka a pak se velice rychle šíří mimo území vzniku.

 Pokud se virus dostane do prostředí, kde v populaci neexistují žádné protilátky (u nového nebo nově zmutovaného viru), šíří se vždy rychle. Jak a kdy k tomuto fenoménu dojde, nelze ani dnes předpovědět.

Epidemie chřipky mají svou historii. Např. v roce 1918 došlo k epidemii španělské chřipky, při které onemocnělo několik set milionů lidí.  V Evropě v jejím důsledku zemřelo více obětí než v 1. světové válce. Původcem druhé pandemie v nedávné historii, která proběhla v roce 1957, byl tzv. singapurský kmen chřipky.  Roku 1967 se objevila epidemie hongkongské chřipky, která způsobila v Evropě rovněž smrt statisíce lidí.

Je také možné, že morové rány uváděné historiky nebyly vůbec morové, ale že šlo o chřipku.

Autor: zpracováno redakčně