Bylinky

Ženšen proti nachlazení


Kategorie: Léčivé rostliny 
14.listopad 2005
Kanadští výzkumníci zkoumali účinky ženšenu na výskyt nachlazení. Výsledky placebem kontrolované studie byly uveřejněny v říjnovém čísle časopisu The Canadian Journal of Medicine.

Do studie bylo zahrnuto celkem 323 dobrovolníků. Ti byli randomizováni do skupiny užívající tablety s 200 miligramy extraktu ze severoamerického ženšenu, nebo placebo. Sledované osoby byly pomocí dotazníků dotazovány na přítomnost příznaků typu horečka, rýma, bolest hlavy, hrdla. Závažnost příznaků byla hodnocena známkou od jedné do tří.

Tato studie probíhala v letech 2003-2004. Výsledky studie ukázaly, že ve skupině s placebem došlo u 23% dobrovolníků a u 10% ve skupině s ženšenem během zimy ke dvěma a více případům nachlazení. U osob užívajících ženšen byly příznaky nachlazení mírnější a trvaly kratší dobu.

Podle vědců je extrakt se severoamerického ženšenu vhodným přírodním preparátem pro profylaktickou léčbu infekcí horních dýchacích cest.

The Canadian Journal of Medicine.

Autor: MUDr. Sylva Šebková