Léčiva

Inovativní léky - několik příkladů


Kategorie: Léčiva 
03.listopad 2005
Pokrok v medicíně, nižší náklady na zdravotnictví, ekonomické bohatství. Těmito třemi body charakterizovali v minulých dnech zástupci Mezinárodní asociace farmaceutických společností (MAFS) význam tzv. inovativních léků pro pacienta, zdravotnictví a ekonomiku.

Tématu jsme se na našich medicínských internetových stránkách již věnovali, uvádíme proto jen několik konkrétních příkladů, kdy produkty inovativního farmaceutického průmyslu znamenají zásadní pozitivní změnu či záchranu pacientova života.

 

Deset procent všech úmrtí na světě je každoročně způsobeno úrazem, na světě ročně zemře v důsledku úrazu pět milionů lidí. Celá polovina lidí umírá kvůli úrazu v produktivním věku, tedy od 15 do 44 let. Odborníci předpokládají, že v roce 2020 bude trauma příčinou smrti u 8,4 milionů lidí. Tím, co nejvíce pacienta ohrožuje na životě při úrazu, je většinou vícečetné krvácení. Ztrátu krve je potřeba nahradit co nejdříve, nezbytné je jakýmkoli způsobem krvácení zastavit či co nejvíce zpomalit. Zdroj krvácení není vždy snadno přístupný chirurgickému ošetření. Tělo si do určité míry dokáže pomoci samo, nastartuje proces srážení krve. V některých vážných případech však vlastní síly nestačí a další podávání krve a krevních derivátů bývá nezbytné, avšak ve svých důsledcích komplikující. Nastupuje možnost podat rekombinantní koagulační faktor VIIa, originální moderní lék, který dokáže srážení krve v místě poranění urychlit.

 

Asi čtyři tisíce lidí v České republice trpí natolik závažným selháváním ledvin, že jedinou možnost, jak přežít, pro ně představuje dialýza. Tato léčba ovšem s sebou nese kromě psychické zátěže i nejrůznější fyzické komplikace, především kostní nemoc. Při útlumu funkce ledvin totiž klesá koncentrace aktivního vitaminu D (kalcitriolu) v krvi, kde se naopak hromadí fosfor. Ten se ukládá ve stěnách cév a významně zvyšuje riziko vzniku onemocnění srdce a cév. Nedostatek aktivního vitaminu D vede i ke snížení vstřebávání vápníku ve střevech, vápník je pak uvolňován z kostí za zvýšené aktivity a následného zbytnění příštítných tělísek. Výsledkem bývá kostní nemoc doprovázená bolestmi a deformacemi kostí, zhoršenou pohyblivostí a zvýšeným rizikem zlomenin a dalšími komplikacemi ohrožujícími pacientův život. Parikalcitol, analog vitaminu D, je přípravek, který si zachovává schopnost tlumit činnost příštítných tělísek, a zároveň částečně chránit srdce a cévy. V rámci celého komplexu léčebných opatření vede podávání tohoto inovativního léku ke zhojení kostí narušených zvýšenou funkcí příštítných tělísek.

 

Makulární degenerace je nezánětlivé, pomalu se zhoršující onemocnění žluté skvrny (makuly), malé oblasti v centru sítnice. Vznik tohoto onemocnění oka, zprvu jen těžko postřehnutelný, je dáván do souvislosti se stářím a kornatěním tepen. Jakmile však dojde k postižení obou očí, výrazně se zhoršuje schopnost číst a vykonávat jemnou práci.  Cílem léčby je zastavení či zpomalení onemocnění, které by jinak vedlo k úplné slepotě. Při léčbě lékaři pacientovi vpichují speciální látku zvanou verteporfin, která je citlivá na světlo a působí pak po aktivaci laserovým paprskem přímo v postiženém místě v oku. Jde o další z léků, které jsou zdrojem pokroku v medicíně a přínosem pro celkové zdraví společnosti.

 

Podle údajů Světové zdravotnické organizace a OECD se za posledních 40 let snížila doba hospitalizace na polovinu u 12 nejčastějších onemocnění. Studie Kolumbijské univerzity ukazuje, že každý jeden dolar vynaložený na nové léky generuje v systému úsporu více než šest dolarů. Zástupci MAFS připomněli, že výzkum a vývoj léků je tak nejen jedním z hlavních motorů trvalého zlepšování zdravotní péče a zkvalitňování životů nemocných, ale také úspor ve zdravotním systému.

 

 

Autor: Mgr. Dagmar Fousková