Ateroskleróza

Prevence aterosklerózy u dětí


Kategorie: Ateroskleróza 
21.červen 2005
Ve vyspělých zemích včetně naší republiky patří nemoci srdce a cév k nejčastějším příčinám úmrtí. Tvoří více než 50 % všech úmrtí. Alarmující je také fakt, že na tyto choroby umírají zejména muži i v poměrně mladém věku. Společným jmenovatelem všech hlavních nemocí srdce a oběhové soustavy je ateroskleróza.

Ateroskleróza je odpovědí cévní stěny na různé vlivy. Cévní stěna odpovídá zánětem a místní proliferací (ztluštěním). Aterosklerotické pláty vznikají zejména v cévách zásobujících srdce, mozek, ledviny a dolní končetiny.  První příznaky aterosklerózy lze pozorovat již v dětství, toto onemocnění má dlouhé bezpříznakové období a prvním příznakem může být například akutní infarkt myokardu.

 

Proto je třeba začít s prevencí již v dětství. Mezi rizikové faktory aterogeneze (vzniku aterosklerózy) patří mužské pohlaví, výskyt onemocnění srdce a cév v rodině, kouření, obezita a nedostatek tělesné aktivity, kouření a cukrovka, vysoká hladina cholesterolu). Důležité je se v prevenci zaměřit na několik rizikových faktorů, ovlivnění pouze jednoho nepřinese dostatečný užitek.

 

Vzhledem k tomu, že ateroskleróza má příčin několik a vzniká většinou současným působením několika různých faktorů, je třeba do její prevence zahrnout intervenci všech rizikových faktorů.

 

Dětský lékař by měl během preventivních prohlídek identifikovat jednotlivé rizikové faktory: vysoký krevní tlak, obezitu, kouření, vysokou hladinu cholesterolu v krvi, nedostatek pohybové aktivity. Cílené vyhledávání těchto rizik by mělo být samozřejmou součástí preventivních prohlídek. Lékař by měl poradenskou činností tyto činitele ovlivňovat.

Autor: MUDr. Sylva Šebková