Děloha

Ochrana žen před karcinomem děložního čípku


Kategorie: Děloha 
16.červen 2005
Světová zdravotnická organizace (WHO) obdržela grant ve výši 7 milionů dolarů od nadace Bill & Mellinda Gates Foundation na vývoj a uvedení vakcíny proti lidskému papillomaviru jako účinnou prevenci proti vzniku rakoviny děložního čípku u žen.

Zpráva byla uveřejněna 13. 6. 2005 v Salvadoru da Bahia v Brazílii. Jedná se o výsledek šestiletého výzkumu WHO Global Vaccine Research Forum  (Globální výzkumné forum WHO). Grant, který obdržela WHO, je součástí dalších čtyř grantů v celkové výši 12, 9 mil. US$ věnovaných Mezinárodní společnosti pro výzkum rakoviny (International Agency for Resaerch on Cancer (IARC), Harvardské univerzitě a Programu   pro účelné využití technologie pro zdraví (Programme for Appropriate Technology in Health – PATH).

 

Lidský papillomavirus (Human papillomavirus - HPV) je virus šířící se pohlavním stykem. Postihuje téměř 70 % sexuálně aktivní populace.

 Pokud není onemocnění včas objeveno a léčeno, přechází do chronického stadia. Udává se, že 99 % případů rakoviny děložního čípku je způsobeno HPV infekcí.

(V rozvojových zemích je karcinom čípku příčinou úmrtí téměř 250 000 žen ročně.)

 

Nejúčinnější cestou prevence jsou pravidelné gynekologické prohlídky, screening, v případě potřeby léčba prekanceróz. Model  této prevence v kombinaci s očkováním je nejúčinnější postup.

 

V současnosti se dokončují  klinické studie vakcín proti jednotlivým typům HPV, aby připravovaná vakcína byla účinná proti všem typům.

Gates Foundation chce podporovat výzkumné práce v laboratořích,  podporovat monitorování výskytu onemocnění v rozvojových zemích,  podílet se na organizaci očkování, spolupracovat s jednotlivými zeměmi a regiony a poskytovat informace o možnostech prevence rakoviny čípku u žen. Rovněž bude shromažďovat nová epidemiologická data o výskytu HPV v Asii, Africe, ale také v zemích Východní Evropy.

Více na: www.who.int

Ze zpráv WHO přehledně z angl. orig.

Autor: zpracováno redakčně