Nové knihy

Stanley Keleman: Anatomie emocí


Kategorie: Nové knihy 
20.květen 2005
Struktury lidské zkušenosti Portál, 2005, vydání první, brož, str.224

S. Keleman je průkopníkem v oblasti studia lidského těla a jeho sepětí s emočními, psychologickými, sexuálními a imaginativními aspekty lidské zkušenosti. Touto oblastí se zabývá více než třicet let. V současné době žije v Berkeley v Kalifornii, kde působí v soukromé praxi. Je ředitelem Center for Energetic Studies. 

Publikace Anatomie emocí je pokusem o propojení anatomie lidského těla s oblastí emocí. Autor popisuje individuální podobu, tvar lidského těla jako výsledek dynamické interakce geneticky daných tvarů s osobním emočním příběhem člověka, jako pokračující proces, ve kterém jsou zapojeny emoce, myšlenky i životní zkušenosti. Bez anatomie není emocí, naopak emoce jsou tmelem, jenž drží náš tvar. Přesto však tradiční anatomie emoční stránku nebere v úvahu. Na druhé straně i psychologie, která se zabývá studiem emocí, často postrádá porozumění jejich propojení s lidským tělem.

První část knihy se zabývá vznikem a organizací lidského těla, jehož podoba je pozměňována osobní emoční historií, otisky lásky a zklamání, urážek a útoků, výzev i stresů.

Druhá část  popisuje čtyři základní modely tělesné reakce na strádání – rigiditu, zhuštění, odulost, zborcení – ukazuje, jak působí, a naznačuje možnosti změny. Životní výzvy a individuální odpověď na ně formují tělesný tvar, kterým člověk vyjadřuje pocity vzrušení, potřebu sebeprosazení, lásku, sexualitu, péči…

Tyto pocity jsou základem mezilidských vztahů a možnosti života v lidském společenství. Úvahy doprovází 120 ilustrací .

Publikace je určena čtenářům se zájmem o psychologii a  pracovníkům všech pomáhajících profesí.

Autor: zpracováno redakčně